Apel public

16.07.2019
 Parlamentul Republicii Moldova,
Comisia juridică, numiri și imunități
E-mail: cji@parlament.md   
 
 
APEL PUBLIC
privind necesitatea desfășurării concursului pentru funcția vacantă de director al Centrului Național Anticorupție, în mod transparent
 
 
În prezent, Republica Moldova depune eforturi considerabile în vederea edificării unui stat de drept în care cetățenii, se vor bucura de drepturile lor pe toate dimensiunile constituționale, dar acestea pot fi realizate numai într-un mediu public transparent și un sistem de integritate veritabil, bazat pe cele mai bune practici ale democrațiilor europene, dar și al angajamentelor asumate prin Programul de Guvernare, agreate de actuala majoritate parlamentară. Susținuți de partenerii europeni, și cu un credit de încredere din partea cetățenilor Republcii Moldova, care și-au pus speranța în democratizarea veritabilă și ireversibilă a țării, este imperios necesar de a asigura condiții de maximă transparență la toate etapele de organizare a concursului pentru funcția publică de director al CNA, instituție de importanță strategică în eradicarea corupției. În acest context, întru organizarea transparentă, obiectivă și corectă a concursului, organizațiile semnatare ale societății civile, Membre ale Alianței Anticorupție, solicită respectuos Comisiei juridice, numiri și imunități:
1.  Publicarea neîntârziată pe pagina web a Parlamentului a CV-urilor, a scrisorilor de recomandare și a viziunilor proprii privind conceptul de management și dezvoltare instituțională a CNA pentru următorii cinci ani, ale candidaților la funcția de director al CNA;
2. Aplicarea filtrelor de integritate tuturor candidaților în mod obiectiv și corect, conform prevederilor Legii integrității, Legii privind evaluarea integrității instituționale, Legii privind verificarea titularilor și candidaților la funcții publice;
3. Atragerea în calitate de observatori la toate etapele concursului a reprezentanților societății civile sau a reprezentanților mediului academic, conform prevederilor art.8, alin. (3) al Legii cu privire la Centrul Național Anticorupție;
4. Asigurarea transmisiunii on-line a interviurilor candidaților selectați;
5. Neadmiterea la concurs a persoanelor suspectate de admiterea fraudei din sistemul bancar prin acțiuni neconforme sau inacțiuni, în pofida atribuțiilor de serviciu;
6. Acționarea cu bună-credință în coordonatele democrației participative și incluzive și a principiilor bunei guvernări.
Într-un cadru extins, solicităm Comisiei juridice, numiri și imunități elaborarea și adoptarea unui Regulament-cadru privind organizarea concursurilor publice, pentru care este chemată să le desfășoare.
 
Organizațiile semnatare:
AO Agenția de Dezvoltare Regională ”HABITAT”;
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului - CReDO;
Centrul ”Pro Marshall” din Republica Moldova;
AO Общественная Палата Гагаузии;
CNA Studențesc;
Transparency International Moldova;
Centrul Tehnologiilor Informaţionale şi Analitice;
 

Lista rămâne deschisă 

Share.