Membrii AAC participă la discuții privind proiectul Legii integrității publice

Reprezentanţi ai societăţii civile, printre care doi membri ai Alianței Anticorupție, în cooperare cu mai mulți reprezentanți ai autorităţilor publice centrale, s-au reunit astăzi pentru discuţii privind elaborarea proiectului Legii Integrităţii publice.
La cea de-a doua reuniune a grupului de lucru privind elaborarea și perfectarea proiectului de lege privind Legea integrității publice, alături de alți colegi din societatea civilă au participat și doi membri ai AAC. Grupul de lucru a fost instituit prin ordinul directorului Centrului Naţional Anticorupţie și care are drept scop analizarea celor mai importante aspecte pentru domeniul anticorupţie şi protecţia integrităţii.
Noua lege urmează să reglementeze dezvoltarea integrităţii în sectorul public la nivel politic, instituţional şi profesional, responsabilităţile entităţilor publice, ale agenţiilor anticorupţie şi ale altor autorităţi competente pentru cultivarea, consolidarea şi controlul integrităţii în sectorul public, domeniile importante pentru cultivarea integrităţii în sectorul privat în procesul de interacţiune cu sectorul public şi sancţionarea lipsei de integritate în sectoarele public şi privat.
Potrivit autorilor, Legea are ca scop cultivarea integrităţii publice şi a climatului de toleranţă zero la corupţie în cadrul entităţilor publice din Republica Moldova prin:
a) creşterea încrederii societăţii în faptul că entităţile şi agenţii publici îşi îndeplinesc misiunea în conformitate cu interesul public, inclusiv în procesul de interacţiune cu sectorul privat;
b) reglementarea măsurilor obligatorii de asigurare şi consolidare a integrităţii instituţionale şi profesionale;
c) încurajarea denunţării manifestărilor de corupţie de către agenţii publici, precum şi asigurarea protecţiei lor împotriva răzbunărilor;
d) identificarea şi înlăturarea riscurilor de corupţie în cadrul entităţilor publice;
e) sancţionarea agenţilor publici pentru manifestări de corupţie, pe de o parte şi a conducătorilor entităţilor publice pentru lipsa de integritate instituţională şi profesională.
Adoptarea Legii Integrităţii face parte din angajamentele asumate de către Republica Moldova în cadrul Planului de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE, anii 2014-2016.
 
Mass-media http://www.deschide.md/ro/news/social/26125/Legea-Integrit%C4%83%C8%9Bii-discutat%C4%83-de-reprezentan%C5%A3ii-autorit%C4%83%C5%A3ilor-publice-%C5%9Fi-ai-societ%C4%83%C5%A3ii-civile.htm 
Share.