Riscurile corupţiei în sistemul fiscal rămân înalte

Chisinau (IPN) Riscurile corupţiei în sistemul fiscal rămân înalte, în pofida implementării activităţilor anticorupţie prevăzute de Planul Preliminar de Ţară (PPŢ), transmite Info-Prim Neo.

Aceasta este una dintre concluziile raportului de monitorizare privind implementarea PPŢ, lansat de organizaţiile neguvernamentale care fac parte din Alianţa Anticorupţie. Raportul cuprinde rezultatele monitorizării pentru trimestrul patru al anului 2008 şi este ultimul raport prezentat de societatea civilă. Rezultatele monitorizării arată că din cele opt activităţi planificate în domeniul fiscal, doar două au fost finisate, una se implementează în conformitate cu termenele din plan, iar altele cinci întârzie.

Cele mai mari întârzieri sunt la crearea şi implementarea Sistemului informaţional automatizat e-Declaraţii şi a mecanismului de prezentare, în mod electronic, a dărilor de seamă, la realizarea şi implementarea mecanismului de auto-deservire a contribuabil ilor la distanţă prin intermediul reţelelor globale Internet.
Întârzie şi crearea institutului medierii fiscale, adoptarea Legii privind medierea fiscală şi crearea sistemului informaţional „BARCOD”.

Aceste întârzieri au motive atât obiective, cât şi subiective, se arată în raport. Printre factorii obiectivi ar putea fi numite întârzierile din partea partenerilor în implementarea unor proiecte (în special, cele legate de elaborarea soft-ului), schimbări frecvente în managementul de vârf al sistemului fiscal de stat, precum şi faptul că adoptarea proiectului de Lege privind medierea fiscală depinde în mare măsură de lucrul în comisiile Parlamentului.

Potrivit Liliei Caraşciuc, director executiv al asociaţiei „Transparency International Moldova”, organizaţie care a monitorizat implementarea PPŢ în sistemul fiscal, sondajele arată că percepţia cetăţenilor cu privire la fenomenul corupţiei din sistem nu s-a schimbat esenţial în ul timii ani.

Deşi mita oferită angajaţilor sistemului a scăzut în medie de la 16 mii de lei în 2007 la 12 mii de lei în 2008, aceasta rămâne însă înaltă. Mita, comparativ cu salariul mediu în domeniu, a scăzut de la 45 la 40%, ea rămâne încă atrăgătoare. În acelaşi timp probabilitatea de a fi prins în flagrant cu mită este infimă (0,3% în 2007 şi 0,2% în 2008) şi acest lucru îi încurajează pe inspectorii fiscali să încalce legislaţia, susţine Lilia Caraşciuc.
 

© Toate drepturile rezervate. Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al IPN.
Share.