Misiune

Alianţa Anticorupţie este o uniune benevolă de organizaţii neguvernamentale din Republica Moldova, fondată  din iniţiativa a unui grup de organizaţii neguvernamentale ce activează în diverse domenii, cu precădere din sfera politicilor publice, drept, instituţii democratice. Actualmente Alianţa numără circa 20 membri, alăturîndu-se reprezentanţi ai mass-media, organizaţii de tineret, din sfera educaţiei şi ştiinţei etc.

La începutul anilor 90, Republica Moldova şi-a declarat suveranitatea şi independenţa, a demarat construirea noului stat, avînd la bază principii şi mecanisme democratice autentice. Procesul de reforme, menit să consolideze statalitatea şi poziţiile ţării pe plan intern şi internaţional a fost puternic influenţat de fenomene negative: dezbinarea teritorială; degradarea economică profundă; sărăcirea în masă a populaţiei; acutizarea conflictelor politice şi sociale. În aceste condiţii se manifestă plenar fenomene negative, printre care creşterea criminalităţii şi proliferarea fenomenului corupţiei, un flagel care a pătruns adînc în diverse sfere de activitate şi care a afectat dezvoltarea economică, funcţionarea statului de drept şi majoritatea instituţiilor democratice (justiţie şi organe de drept, drepturile omului, administraţia publică, buna guvernare per ansamblu). Preocupările în sfera combaterii şi prevenirii corupţiei au avut iniţial caracter sporadic, coordonat insuficient şi necorelat cu ansamblul de provocări, iar efectul măsurilor întreprinse fiind practic insesizabil. În decembrie 2004, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei, acţiunile în domeniu devenind astfel planificate şi promovate prin mecanisme guvernamentale. În acelaşi timp, a sporit considerabil atît rolul organizaţiilor neguvernamentale în prevenirea şi combaterea corupţiei, cît şi gradul de receptivitate a instituţiilor guvernamentale faţă de iniţiativele şi acţiunile ONG-urilor.

La finele anului 2005, în urma unor mese rotunde şi conferinţe naţionale la care au participat reprezentanţi ai Consiliului Europei, Fundaţiei Eurasia, instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, au fost examinate un şir de iniţiative de colaborare şi parteneriat, în urma cărora s-a dezvoltat şi consolidat ideea creării unei structuri ce ar unifica şi amplifica eforturile societăţii civile în prevenirea şi combaterea corupţiei. La 10 Ianuarie 2006, în comun acord, zece organizaţii neguvernamentale au constituit o uniune benevolă de ONG-uri - „Alianţa Anticorupţie", iar la 13 Ianuarie 2006, Alianţa a semnat un acord de colaborare cu Guvernul Republicii Moldova.

Activitatea pe parcursul a circa 2 ani, aprecierile din partea instituţiilor internaţionale şi naţionale, colaborarea aprofundată cu organele specializate (CCCE), creşterea constantă a numărului de membri şi interesul sporit, manifestat faţă de activităţile Alianţei şi ale membrilor acesteia din partea persoanelor fizice şi juridice, a mass-media şi exponenţilor sectorului neguvernamental a demonstrat utilitatea şi corectitudinea măsurilor întreprinse de către AAC. În acelaşi timp, situaţia evoluată determină abordări noi, tactice şi conceptuale, menite să întărească capacităţile existente ale Alianţei şi să dezvolte altele noi, cu impact practic şi strategic aprofundat. Pentru a realiza acest scop şi dezideratul diminuării considerabile a corupţiei în Republica Moldova, Alianţa a elaborat prezenta Strategie de activitate şi dezvoltare.