Mass-Media

Afacerea Onestă - Cheia Succesului...

Lucrarea, elaborată cu suportul Transparency International Moldova, îşi propune să analizeze fenomenomenul corupţiei în afaceri şi rolul eticii în busin...

Banii Politici şi Corupţia (En)...

"Finanţele politice sunt influenţate şi influenţează la rândul lor relaţiile dintre partide, politicieni, membri de partid şi electorat. Banii contează î...

Ghid de Măsurare a Corupţiei (En)...

Acest "Ghid de Măsurare a Corupţiei". elaborat la comanda Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, este destinat factorilor de decizie naţionali, donator...

Analiza Cheltuielilor Publice (En)...

Această carte oferă instrumente de analiză pentru a descoperi echitatea distribuirii poverii fiscale, a cheltuielilor publice, precum şi pentru a evalua performanţa guver...

Pachet de Instrumente Anti-Corupţie (En)...

Scopul acestul pachet de instrumente anti-corupţie, elaborat de Programul Global al Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei, Centrul pentru Prevenirea Crimei Internaţi...

1 2 3