AAC va expertiza proiectul Strategiei Naţionale Anticorupţie

1287161900_ToRnr.3_ExpertizareaproiectuluiStrategieiAnticoruptie_actualizat_11.10.10.doc

Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei, adoptată prin Hotărîrea Parlamentului nr.421-XV din 16 decembrie 2004, a fost pusă în aplicare prin intermediul a patru planuri de acţiuni pentru anii: 2005, 2006, 2007-2009 şi 2010.

Planul de acţiuni pentru anul 2010 a fost adoptat de Parlamentul RM în luna mai 2010 şi a intrat în vigoare în luna iulie 2010, fapt prin care a fost compromisă din start implementarea efectivă a multor măsuri, termenul de realizare a cărora era depăşit la acel moment.

În prezent, CCCEC elaborează un nou proiect de Strategie naţională anticorupţie, aplicarea căreia va fi pentru un termen mediu (5-7 ani). La şedinţa membrilor Alianţei Anticorupţie (AAC) din 1 octombrie 2010, reprezentanţii CCCEC au sugerat ca domeniu de conlucrare cu AAC implicarea AAC în expertizarea proiectului Strategiei, monitorizarea ei ulterioară şi contribuirea la scrierea rapoartelor naţionale anticorupţie.

 

Avînd în vedere necesitatea continuităţii implementării politicilor naţionale anticorupţie şi neadmiterea influenţării executării lor din motive de instabilitate politică, AAC iniţiază expertizarea proiectului noii Strategii de prevenire şi combatere a corupţiei şi a planului de acţiuni de implementare a acesteia pentru a veni cu propuneri concrete de îmbunătăţire a textului înainte de adoptare.

 

Toate persoanele interesate să participe la scrierea epertizei trebuie să se conformeze cerinţelor expuse în termenii de referinţă de mai jos.

 

Share.