Masă rotundă privind introducerea reglementărilor liniilor fierbinţi guvernamentale anticorupţie

Luni, 4 februarie 2011, în cadrul unei mese rotunde, Alianţa Anticorupţie împreună cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei au pus în discuţie funcţionarea telefoanelor de încredere anticorupţie cu operatorii respectivelor linii telefonice din cadrul autorităţilor publice.

Telefoanele de încredere au fost instituite în baza Hotărîrii Guvernului nr. 615  din  28.06.2005, în scopul prevenirii corupţiei şi protecţionismului în cadrul instituţiilor publice prin recepţionarea informaţiei referitoare la comiterea actelor de corupţie de către angajaţii instituţiei publice respective din diferite surse, inclusiv prin intermediul telefonului de încredere, examinarea acesteia şi întreprinderea măsurilor de rigoare, precum şi prezentarea la organele de drept competente a materialelor respective.

Din momentul înfiinţării lor, presa din Republica Moldova a efectuat 3 verificări a eficienţei funcţionării liniilor fierbinţi, constatînd că majoritatea lor sînt deficitare. Nu toate autorităţile publice responsabile şi-au instituit asemenea linii, majoritatea nu le promovează, de multe ori determinarea şi postarea publică a numărului unei linii guvernamentale anticorupţie nu se face cu anunţarea corespunzătoare a persoanei care răspunde la acest număr de telefon. Autorităţile publice nu au operatori instruiţi, dedicaţi exclusiv sau în mare parte deservirii acestor linii fierbinţi anticorupţie, cu respectarea unui orar prestabilit şi anunţat cetăţenilor. De aici apar problemele, la unele linii deseori nu se răspunde deloc sau sînt mereu ocupate, iar persoanele care răspund la aceste linii nu inspiră încredere şi nu lasă impresia de persoane competente celor care apelează pentru a denunţa acte de corupţie. Avînd în vedere că la momentul actual majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova nu sînt gata să se încreadă în autorităţile statului, atunci cînd depun o plîngere oficială, să-şi dezvăluie identitatea şi să-şi lase datele de contact, este foarte important ca operatorii liniilor fierbinţi să nu condiţioneze consultarea persoanelor la linia fierbinte anticorupţie de prezentarea pentru depunerea unei plîngeri scrise şi să convingă aceste persoane de păstrarea confidenţialităţii lor.

Majoritatea acestor probleme ar putea fi depăşite prin adoptarea unui Regulament al liniilor fierbinţi anticorupţie guvernamentale. În cadrul mesei rotunde, a fost prezentată experienţa de operare a liniilor fierbinţi CCCEC, precum şi cele ale membrilor AAC – Transparency International-Moldova şi Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, şi puse în discuţie dificultăţile întîmpinate de operatorii telefoanelor de încredere, precum şi prevederile ce urmează a fi incluse într-un eventual regulament: regimul de funcţionare a telefoanelor de încredere, subdiviziunile din cadrul cărora sunt numiţi operatorii, drepturile şi obligaţiile lor, asigurarea confidenţialităţii apelanţilor, fixarea informaţiilor recepţionate şi monitorizarea cazurilor sesizate prin intermediul telefoanelor de încredere, referirea informaţiilor la organele de drept, răspunderea şi instruirea operatorilor etc.

La moment AAC împreună cu CCCEC lucrează la elaborarea unui Regulament privind funcţionarea telefoanelor de încredere din cadrul autorităţilor administraţiei publice, urmînd să fie transmis în curînd autorităţilor publice pentru comentarii şi sugestii.

 

Share.