Brainstorming despre interceptarea comunicărilor prim prisma respectării drepturilor omului

Interceptarea comunicărilor versus dreptul persoanei la respectarea vieţii private

Luni, 31 ianuarie 2011, la orele 14.00, în sala mică de conferințe a hotelului Jolly Allon, CCCEC în comun cu Alianța Anticorupţie, a organizat o masă rotunda (brainstorming) cu genericul "Interceptarea comunicărilor prin prisma dreptului persoanei la respectarea vieții private, aspecte procedurale şi practica CEDO".

Scopul evenimentului a fost de a identifica problemele întîlnite, încălcările comise la interceptarea şi înregistrarea comunicărilor şi căutarea soluţiilor potrivite în vederea evitării condamnărilor ulterioare la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CtEDO). Mai mult ca atît, revizuirea cadrului legal cu privire la interceptarea comunicărilor este prevăzută şi în Agenda Naţională adnotată cu privire la implementarea Dialogului dintre UE-R Moldova de liberalizare a regimului de vize, în vederea creării unei capacităţi înalte a organelor de drept de a desfăşura activităţi operative de investigaţii şi de urmărire penală la cercetarea şi investigarea consecventă şi eficientă a crimelor transfrontaliere.

La eveniment au participat reprezentanţi ai organelor de urmărire penală, autorităţilor publice centrale, avocaţi, experţi independenţi şi reprezentanţi ai societăţii civile, inclusiv membrii Alianţei Anticorupţie, aducîndu-şi astfel contribuţia la procesul de reformare legislativă în domeniu.

Principalele concluzii la care au ajuns participanţii au fost:

-          Necesitatea înființării urgente a unui grup de lucru pentru revizuirea cadrului legal ce reglementează interceptarea comunicărilor, în conformitate cu standardele CEDO, însă ţinîndu-se cont de circumstanţele specifice ale R. Moldova şi interesul urmăririi penale. Pentru a fi eficient, grupul de lucru urmează să includă reprezentanţi ai organelor de drept, ai societăţii civile, judecători, avocaţi, experţi naţionali şi internaţionali;

-          Documentarea prealabilă a grupului de lucru cu date statistice cu privire la autorizarea interceptărilor din ultimii ani, precum şi după introducerea unor schimbări în acest proces prin instrucţiunea Procurorului General din iulie 2010, studierea minuţioasă a jurisprudenţei CtEDO în cauza Iordachi şi alţii c./ R. Moldova, dar şi în cauzele altor state;

-          Abordarea sistemică a problemei, prin înaintarea unui întreg pachet de proiecte de acte normative (modificarea Codului de procedură penală, Codului penal, Legii privind activitatea operativă de investigaţii etc.), pentru a evita neconcordanţe ce ar putea apărea în cazul modificării pe rînd a mai multor legi.

-          Reglementarea cît mai detaliată a procedurii de autorizare a interceptărilor în legi, întru evitarea acordurilor interdepartamentale şi cu prestatorii de servicii de telecomunicaţii în care se regăsesc asemenea proceduri la moment, astfel încît R. Moldova să satisfacă rigorile „unei legislaţii suficient de clare” în cazul ingerințelor în dreptul fundamental al persoanelor la viaţă privată prin interceptarea comunicărilor;

-          Necesitatea instruirii intense a investigatorilor, ofiţerilor de urmărire penală, procurorilor şi judecătorilor de instrucţie cu privire la noile standarde, înainte de intrarea lor în vigoare, în vederea schimbării mentalităţii lor şi creării unei practici unitare de aplicare a legislaţiei.

 

Share.