Centrul Acces-Info organizează Zilele Dreptului de a Şti, ediţia a VII

Cu opt ani în urmă, la Sofia, Bulgaria, la un For al organizaţiilor nonguvernamentale, din mai multe ţări, inclusiv din Republica Moldova, specializate în domeniul accesului la informaţie au decis proclamarea datei de 28 septembrie – Zi a dreptului de a şti. Pe parcurs, ideea a fost susţinută de reprezentanţi ai societăţii civile din circa 60 de ţări.

Anul acesta Centrul “Acces-info”, în colaborare cu alte organizaţii nonguvernamentale şi un şir de autorităţi/instituţii publice organizează ediţia VII a Zilelor dreptului de a şti (27 septembrie – 3 octombrie) cu genericul: “O persoană activă este una bine informată”.

Scopul: Informarea populaţiei despre drepturile şi modalităţile de solicitare a informaţiilor oficiale, căile de adresare în instanţa de judecată, sensibilizarea reprezentanţilor autorităţilor publice privind realizarea riguroasă a dreptului la informaţie şi a libertăţii de exprimare, depăşirea sindromului de secretomanie,  implicarea activă a cetăţenilor în procesul decizional.

"Acces-info"  a lansat un apel către colegii din organizaţiile nonguvernamentale să ia parte la desfăşurarea Zilelor dreptului de a şti prin organizarea unor activităţi de instruire, informare şi dezbateri, consultare juridică, de promovare a liberului acces la informaţie, şi a transparenţei în procesul decizional.

Suplimentar, "Acces-info" sugerează autorităţilor publice de toate nivelurile să organizeze, în perioada 27 septembrie – 3 octombrie, conferinţe de presă, “mese rotunde”, consultări cu societatea civilă, vizite în teritoriu, “zile ale uşilor deschise”, dări de seamă privind aspecte-cheie ale propriei activităţi, a practicii de informare a publicului, care, pe viitor, urmează a purta un caracter permanent.

 

Sursa: www.acces-info.org.md

Share.