AAC va elabora proiectul Regulamentului de activitate a liniilor de încredere anticorupţie ale Guvernului

1287417093_ToRnr.2_ElaborareaproiectuluiRegulamentuluiLF_actualizat_18.10.10.doc

O modalitate de încurajare a cetăţenilor să comunice despre actele de corupţie comise de funcţionari a fost considerată înfiinţarea telefoanelor de încredere anticorupţie în cadrul autorităţilor publice (p.3 al Hotărîrii Guvernului nr. 615  din  28.06.2005 “privind unele măsuri de prevenire a corupţiei şi protecţionismului în cadrul instituţiilor publice”, întru realizarea punctului 10 din capitolul II al Planului de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei pe anul 2005, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.421-XV din 16 decembrie 2004).

Nu toate autorităţile publice responsabile şi-au instituit asemenea linii, majoritatea nu le promovează, de multe ori determinarea şi postarea publică a numărului unei linii guvernamentale anticorupţie nu se face cu anunţarea corespunzătoare a persoanei care răspunde la acest număr de telefon. Autorităţile publice nu au operatori instruiţi, dedicaţi exclusiv sau în mare parte deservirii acestor linii fierbinţi anticorupţie, cu respectarea unui orar prestabilit şi anunţat cetăţenilor. De aici apar problemele, la unele linii deseori nu se răspunde deloc sau sînt mereu ocupate, iar persoanele care răspund la aceste linii nu inspiră încredere şi nu lasă impresia de persoane competente celor care apelează pentru a denunţa acte de corupţie.

În mare parte, aceste linii fierbinţi ale autorităţilor publice sînt ineficiente, datorită lipsei unor standarde şi instrucţiuni clare privind funcţionarea lor, drepturile şi obligaţiile operatorilor acestor linii, inexistenţa unui sistem coordonat de referire a persoanelor care apelează ş.a.

Alianţa Anticorupţie dispune de nivelul necesar de expertiză şi experienţă în domeniul funcţionării liniilor fierbinţi anticorupţie. În urma discuţiilor cu reprezentanţii CCCEC purtate la şedinţa membrilor Alianţei din 1 octombrie 2010, a fost solicitată implicarea Alianţei Anticorupţie în elaborarea unui proiect de regulament pentru funcţionarea liniilor fierbinţi ale autorităţilor publice, adoptarea căruia va fi promovată de CCCEC prin hotărîre de Guvern.

 

Pentru mai multe detalii privind posibilitatea de a participa la întocmirea proiectului de Regulament, vedeţi termenii de referinţă anexaţi.

 

Share.