Transparenţa ONG

1233580505_APCJM-StrategiadeDezvoltare2007-2009.pdf
1233580509_APCJM-StrategiadeDezvoltare2007-2009.pdf
1240495699_Codul_Etic_ONG.doc
1240496188_Cafeneaua_Societăţii_Civile_Masa-1-Moderator-Dorina-Baltag.pdf
1240496193_Cafeneaua_Societăţii_Civile_Masa-2-Moderator-Ghenadie-Mocanu.pdf
1240496196_Cafeneaua_Societăţii_Civile_Masa-3-Moderator-Andreea-Firastraeru.pdf
1240496211_Cafeneaua_Societăţii_Civile_Masa-4-Moderator-N-Dinu.doc

Buna guvernare şi transparenţa organizaţiilor neguvernamentale


Mai multe organizații neguvernamentale, dar și donatori naționali și internaționali, cu reprezentanțe în Republica Moldova, cum ar fi Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Reprezentanța Fundației Eurasia în Moldova, Fundația Soros - Moldova, au încercat să aducă în discuție modele corecte și responsabile de guvernare a ONG-urilor. Aceasta se datorează și faptului că sectorul neguvernamental din țara noastră întîrzie să se alinieze unor valori și standarde internaționale de gestiune financiară și organizațională. Aceste nereguli și comportamentul mai puțin corect al unor reprezentanți ai ONG-lor, încep să aducă prejudicii serioase imaginii și credibilității sectorului neguvernamental atît în fața cetățenilor, cît și în fața instituțiilor publice naționale și organizațiilor internaționale.
 
Iată de ce necesită maximă atenţie subiecte cum ar fi: imaginea ONG-urilor în societate și responsabilitatea în fata beneficiarilor, criterii de transparență și bună guvernare în procesul de selectare a propunerilor de finanțare,  rolul finanțatorilor în stimularea și încurajarea ONG-urilor de a respecta principiile de transparență, standardele de transparență în procedura de raportare de către ONG-uri a activităților desfășurate, mecanismul de monitorizare și evaluare a respectarii principiilor Codului Etic de către ONG, costurile raportate la beneficiile gestiunii transparente a ONG-urilor etc.
 
Totodată, este oportun să reamintim că la Forumul V al Consiliul Național ONG din Republica Moldova, care a avut loc la sfirșitul anului 2008, una dintre prioritățile punctate de rezoluția acestei adunări este  promovarea transparenței și a bunei guvernări a sectorului asociativ. Drept instrument de baza de dezvoltare a acestor valori și norme a fost adoptat Codului Etic al ONG,  la care în cadrul forumului au fost chemați să adere ONG-urile din Republica Moldova. 
 
Pentru informaţii adiţionale, vă rugăm să ne contactaţi: Mircea Eşanu, Secretarul Alianţei Anticorupţie (AAC), tel.: 079-473-054 sau e-mail: mesanu@eurasia.md, sau pe site-ul www.alianta.md.
 Acest proiect este parte al Programului Consolidarea Capacității de Monitorizare a Societății Civile din Moldova (CCMSCM), implementat de Academia pentru Dezvoltare Educațională (AED) (cu suportul tehnic din partea Consiliului pentru Cercetri și Schimburi Internaționale (IREX). Programul este  finanțat de Guvernul SUA prin intermediul Corporației Provocările Mileniului și  administrat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul Planului Preliminar de Țară (PPȚ) pentru Republica Moldova.

 

 

aici puteţi accesa documentele internaţională ce reglementează domeniul transparenţei ONG

Share.