Programele Partidelor Politice privind Lupta Împotriva Corupţiei la Alegerile din 2009.

1234785023_Opţiuni_de_politici_şi_recomandări_anticorupţie_pentruagendele_electorale_ale_partide
1234785031_Opţiuni_de_politici_şi_recomandări_anticorupţie_pentruagendele_electorale_ale_partide

 Pentru o electorală anti-corupţie

 

Alianţa Anticorupţie anunţă aderarea la Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte şi lansarea proiectului Programele Partidelor Politice privind Lupta Împotriva Corupţiei la Alegerile din 2009.

 Alianţa Anticorupţie este ferm convinsă că sinergia şi colaborarea pe principii colegiale dintre reprezentanţii societăţii civile poate contribui eficient la desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte. Pornind de la această convingere, AAC a decis şi anunţat public aderarea membrilor săi la Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte.

 

Totodată, AAC desfăşoară în perioada campaniei electorale un proiect ce are menirea să promoveze lupta împotriva corupţiei, prin focusarea atenţiei partidelor politice şi a alegătorilor asupra necesităţii prevenirii şi contracarării corupţiei, această abordare fiind una de prioritate naţională. Un alt obiectiv al proiectului este de a consolida capacităţile partidelor politice pentru includerea măsurilor anticorupţie în programele electorale precum şi familiarizarea alegătorilor cu aceste procedee în perioada scrutinului din 2009.

 

În scopul realizării acestor obiective, AAC a elaborat un caiet de politici adresat partidelor politice ce include un pachet de propuneri privind strategiile de abordare a temei corupţiei şi a măsurilor de combatere/prevenire, pentru o perioadă de 4 ani a mandatului de guvernare. Caietul de politici va fi prezentat tuturor partidelor politice ce vor participa în campania electorală din 2009.

 

AAC va desfăşura o amplă campanie de informare, inclusiv talk-show-uri radiofonice şi televizate, suplimente la ziare, articole în presă etc., pentru a promova includerea măsurilor anti-corupţie în agendele electorale ale partidelor politice; moderatorii emisiunilor politice şi directorii programelor TV vor fi motivaţi să includă subiecte referitoare la corupţie în dezbaterile electorale etc.

 

De asemenea, AAC îşi propune să monitorizeze continuu activitatea noului Parlament şi a Guvernului privind lupta cu fenomenul corupţiei şi va prezenta anual un raport ce va reflecta modul în care partidele îşi îndeplinesc promisiunile electorale.

 

Alianţa Anticorupţie este o uniune benevolă de organizaţii neguvernamentale din Republica Moldova, fondată din iniţiativa unui grup de organizaţii neguvernamentale ce activează în diverse domenii, cu precădere din sfera politicilor publice, drept, instituţii democratice. Actualmente Alianţa e formată din circa 30 de membri, alăturându-i-se reprezentanţi ai mass-media, organizaţii de tineret, din sfera educaţiei şi ştiinţei etc.

 

 

Share.