Sesizare privind ajustarea cadrului legislativ în vederea protejării cetățenilor care investesc în spațiu locativ

Domnului Igor Dodon, Preşedinte al Republicii Moldova
Domnului Andrian Candu, Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova
Domnului Pavel Filip, Prim-ministru al Republicii Moldova
 
Membrii Alianţei Anticorupţie au luat atitudine faţă de rezultatele studiului Transparency International – Moldova (TI-Moldova) „Construcţia spaţiului locativ din mijloacele cetăţenilor: cum protejăm investitorii?”[1] şi îşi exprimă îngrijorarea faţă de starea de lucruri care persistă în domeniul construcţiilor locuinţelor din mijloacele cetăţenilor. Falimentarea în ultimii ani a peste 30 companii de construcţii care nu au reuşit să finalizeze proiectele, a dus la prejudicierea în masă a investitorilor, o mare parte din aceştia rămânând şi fără spaţii locative, şi fără mijloacele investite.
Situaţia existentă se datorează menţinerii unor probleme majore în cadrul legal care nu apără interesele investitorilor - nu există prevederi despre capitalul social minim necesar pentru companiile de construcţii, despre activele şi capitalul necesar pentru lansarea unui proiect de amploare, despre asigurarea răspunderii companiilor de construcţii în cazul unor eşecuri. De asemenea, legislaţia nu asigură integritatea mijloacelor investite şi executarea conformă a contractelor dintre cetăţeni şi companiile de construcţii. Mijloacele băneşti ale cetăţenilor sunt acumulate şi administrate direct de către companiile de construcţii, fără a fi supravegheate corectitudinea utilizării mijloacelor şi executarea lucrărilor de construcţii. Lipsesc cerinţe care ar garanta onorarea de către companiile de construcţii a obligaţiilor de edificare a locuinţelor.
Legislaţia cu privire la insolvabilitate nu asigură protejarea drepturilor cetăţenilor care au încheiat contracte cu companiile de constricţii falite, fiind supuşi la cheltuieli exagerate pentru administrarea procesului de insolvabilitate, inclusiv obligaţi să achite şi onorarii de succes în favoarea administratorilor de insolvabilitate.
În acest context, pentru a depăşi situaţia critică din domeniu şi a proteja interesele cetăţenilor care investesc în construcţia locuinţelor, TI-Moldova a elaborat două proiecte de legi: pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor în construcţia de locuinţe şi pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea insolvabilităţii, Legea privind protecţia consumatorilor, Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, Codul penal). Proiectele au fost expediate la o serie de autorităţi publice, inclusiv Parlamentul, Guvernul, Preşedinţia, Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Justiţiei etc. în vederea luării de atitudine şi examinării oportunităţii promovării acestor proiecte de legi.
În răspunsurile Ministerului Justiţiei şi Ministerului Economiei se menţionează despre elaborarea unui proiect de lege privind completarea/modificarea Codului civil care include un capitol dedicat vânzării-cumpărării bunurilor imobile. Deşi proiectul Ministerului Justiţiei vine cu îmbunătăţiri a protecţiei juridice a cumpărătorilor bunurilor imobiliare, proiectele propuse de TI-Moldova acoperă un spectru mai larg de probleme care ar putea fi remediate.
În particular, în proiectul TI-Moldova ce ţine de reglementarea activităţii companiilor de construcţii s-a propus instituirea unui capital social minim adecvat pentru companii; instituirea cerinţelor de asigurare a riscurilor acestora; efectuarea decontărilor cu companiile doar prin conturi bancare; stabilirea cerinţelor privind accesarea/valorificarea pe etape a banilor depuşi de cetăţeni în funcţie de progresul lucrărilor de construcţii; instituirea mecanismului de supraveghere atât a lucrărilor de construcţii, cât şi a utilizării mijloacelor financiare de companii etc. De asemenea, a fost propusă completarea Legii insolvabilităţii  cu un capitol privind insolvenţa companiilor de construcţii cu participarea persoanelor fizice în calitate de investitori. La fel, au fost propuse şi completări la Codul penal pentru a înăspri răspunderea factorilor de decizie din companiile de construcţii: lărgirea spectrului de încălcări care ar trebui calificate ca şi contravenţii; instituirea răspunderii penale pentru înşelarea/prejudicierea cetăţenilor, precum şi pentru falimentarea fictivă a companiilor de construcţii.
În acest context, membrii Alianţei Anticorupţie susţin iniţiativele TI-Moldova şi solicită respectuos autorităţile să ia atitudine de propunerile legislative formulate care ar putea permite depăşirea situaţiei critice din domeniu şi protejarea cetăţenilor care investesc în construcţia spaţiului locativ.
 
 


[1] http://www.transparency.md/wp-content/uploads/2017/05/TI_Moldova_Construct%CC%A7ia_spat%CC%A7iului_locativ_din_mijloacele_ceta%CC%86t%CC%A7enilor_cum_proteja%CC%86m_investitorii.pdf 

Share.