Sesizare privind controlul financiar al activității Primăriei Chișinău

 Către:

Curtea de Conturi a Republicii Moldova
mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 69
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
mun.Chișinău, str. Cosmonauților, 7, MD-2005
/cc/ Inspecția financiară
mun.Chişinău, str.Alexandru cel Bun, 48 MD-2012
02.12.2016                                                                                                                  
 
SESIZARE
Alianța Anticorupție – uniune benevolă a peste douăzeci de organizații non-guvernamentale înregistrate în condiile legii, necondiționate politic, are misiunea de prevenire, diminuare și eradicare a manifestărilor de corupție în setorul public și privat și asigurare a integrității agenților publici.
Având în vedere:
·         rezonanța și impactul social al cazului recent deconspirat privind licitațiile fraudate în domeniul achizițiilor de produse alimentare pentru instituțiile preșcolare și preuniversitare în care sunt implicați funcționari ai Primăriei mun.Chișinău și serviciilor desconcentrate ale acesteia,
·         lipsa de integritate profesională și atitudine civică, iresponsabilitatea și cinismul funcționarilor publici remunerați din banii publici, precum și lipsa raportării ilegalităților;
·         multiplele sesizări ale societății civile despre existența din abundență a schemelor corupționale prezente în abundență în cadrul Primăriei Chișinău cât și în instituțiile, agențiile și serviciile subordonate, care sunt ignorate cu nesimțire readuc necesitatea efectuării unor verificări și controale complexe în activitatea per ansamblu a Primăriei și a funcționarilor acesteia în special;
·         lipsa de reacție și transparență la implementarea recomandărilor Curții de Conturi, elaborate în urma efectuării auditului și depistării activității frauduloase[1] pentru anii 2014-2015;
Reieșind din raționamente expuse anterior, Membrii Alianței Anticorupție solicită instutuțiilor abilitate cu funcții de control financiar, efectuarea unui audit exhaustiv și minuțios ale rapoartelor financiare semestriale și anuale a Primăriei mun.Chișinău și instituțiilor subordonate, în special pe următoarele direcții de activitate:
·         Licitațiile frauduloase în achizițiile publice a produselor alimentare și igienice pentru instituțiile municipale[2];
·         Afaceri dubioase și scheme corupționale în administrarea proprietății publice[3];
·         Ratarea de venituri, ca rezultat al unui management defectuos și neprofesionist[4];
·         Gestionare frauduloasă a instituțiilor, agențiilor și serviciilor subordonate Primăriei[5];
·         Efectuarea unor achiziții publice cu încălcări grave a legislației, în special în domeniul reabilitării infrastructurii drumurilor[6] și în domeniul construcțiilor capitale[7].
Menționăm că cele expuse, reprezintă doar cea mai mică parte a sugestiilor privind efectuarea unor controale minuțioase ale activității primăriei municipale și structurilor subordonate[8].
Reieșind din cele menționate, Alianța Anticorupție solicită respectuos demararea controalelor și examinarea sesizării în baza prevederilor Legii nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare şi a Legii nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, precum și informarea despre mersul investigaţiilor și finalitatea acestora, cu respectarea termenelor prevăzute de legislaţie.
 


[1] Raportul Curții de Conturi privind auditul activității Primăriei Chișinău pentru perioada 2014-2015 http://agora.md/stiri/21088/audit-primaria-chisinau-nu-a-inregistrat-in-evidenta-contabila-terenuri-in-valoare-de-cel-putin-3-7-miliarde-lei
- gestionarea defectuoasă a bunurilor publice, veniturile ratate de bugetul municipal și bugetele AAPL (de nivelul I) din aceasta sursă fiind evaluate la circa 307 mil.lei;
- planificarea bugetară irelevantă a veniturilor din proprietate și neînregistrarea tranzacțiilor și soldurilor în evidența contabilă și rapoartele financiare;
- neacumularea veniturilor publice generate din administrarea patrimoniului, fiind formate creanțe în suma totală de circa 77,6 milioane lei, inclusiv cu termenul de prescripție expirat - circa 29,0 milioane lei;
- neasigurarea intereselor patrimoniale ale UAT, în consecință municipiul fiind deposedat de bunuri imobile, fenomenul devenind perpetuu;
- utilizarea nejustificată/ocuparea abuzivă a bunurilor imobile proprietate publică locală;
- asigurarea informațională nereglementară a proceselor operaționale aferente administrării bunurilor proprietate publică locală;
- administrarea și evidența neconformă și irațională a bunurilor publice transmise în gestiunea întreprinderilor municipale și instituțiilor medico-sanitare publice, neracordarea sistemului de remunerare a administratorilor întreprinderilor la indicatori de eficiență;
- abateri semnificative privind păstrarea și arhivarea documentelor constituite pentru justificarea și monitorizarea tranzacțiilor patrimoniale etc.
[8] În gestiunea Consiliului municipal se află 14 societăți pe acțiuni, 52 întreprinderi municipale, 16 întreprinderi medico-sanitare publice și 5 întreprinderi de stat. 
Share.