ANI și CNA sesizate în nedeclararea intereselor, trafic de influență și protecționism

                       Către:
Autoritatea Națională de Integritate
MD-2068, mun.Chișinău, str. Alecu Russo 1, et.4
Centrul Național Anticorupție
mun.Chișinău, bd Ștefan cel Mare și Sfânt, 198 
30.11.2016                      
 
SESIZARE
Alianța Anticorupție – uniune benevolă a peste douăzeci de organizații non-guvernamentale înregistrate în condiile legii, necondiționate politic, are misiunea de prevenire, diminuare și eradicare a manifestărilor de corupție în setorul public și privat și asigurare a integrității agenților publici.
În acest context, Alianța Anticorupție consideră oportună sesizarea agențiilor specializate  anticorupție în cazul licitațiilor fraudate în domeniul achizițiilor de produse alimentare pentru instituțiile de învățământ preșcolar și preuniversitar, și anume:
·         Autoritatea Națională de Integritate despre nedeclararea intereselor personale și nesoluționarea unui eventual conflict de interese, în conformitate cu prevederile Legii 133/2016[1], admise de:
ü Tatiana CEBOTARI, angajată la Ministerul Educației în calitate de consilier al ministrului educației în raport firma Sanex Comerț și Status-Prim[2] la care sunt angajați fiica și ginerele acesteia Natalia și Serghei BAHCIVANJI[3], suspectați de fraudă și plasați în arest, și cu precădere inadmisibilitatea includerea funcționarei în grupul de lucru privind verificarea calității alimentelor livrate[4] de agenți economici nominalizați, și
ü Luminița NICORICI, angajată la Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău în calitate de inspector principal[5], în raport cu firmele Crinic Grup, Cordacom, ale cărui fondator și administrator este soțul său, Ghenadie NICORICI[6], suspectat de fraudă în licitații și plasat în arest;
·         Centrul Național Anticorupție despre eventualul trafic de influență, în baza art.326 Cod Penal[7] și eventual protecționism conform prevederilor art.16, lit h) din Legea 90/2008[8]  admis în exercitarea funcției publice de către:
ü Tatiana CEBOTARI, consilier al ministrului educației în raport firma Sanex Comerț și Status-Prim  la care sunt angajați fiica și ginerele acesteia Natalia și Serghei BAHCIVANJI; precum și
ü Luminița NICORICI, angajată la Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău în calitate de inspector principal, în raport cu firmele Crinic Grup, Cordacom ale cărui fondator și administrator este soțul său, Ghenadie NICORICI.
Reieșind din cele menționate, Alianța Anticorupție solicită respectuos instituțiilor specializate anticorupție demararea controalelor în privința funcționarelor Tatiana CEBOTARI, angajată a Ministerului Educației în calitate de consilier al ministrului educației și Luminița NICORICI, angajată la Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău în calitate de inspector principal, în temeiul argumentelor expuse supra.
La fel, dat fiind rezonanța dosarului și impactul social al acestuia, Alianța Anticorupție solicită examinarea sesizării în regim de urgență în baza prevederilor Legii nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare şi a Legii nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, precum și informarea despre mersul investigaţiilor și finalitatea acestora, cu respectarea termenelor prevăzute de legislaţie.
Cu considerație,
Valeriu RUSU, Preşedintele AAC
 

[1] Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale http://lex.justice.md/md/366046/
[7] Codul Penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002 http://lex.justice.md/md/331268/
[8] Legea nr.90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției http://lex.justice.md/md/328131/
SESIZARE
 
Alianța Anticorupție este o uniune benevolă a peste douăzeci de organizații non-guvernamentale, necondiționate politic, ale căror misiune este prevenirea, diminuarea și eradicarea actelor de corupție, actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional, precum și al asigurării integrității în sectorul public.
În urma exercițiului electoral desfășurat la 13 noiembrie 2016, surse media[1] și rețele sociale au relevat mai multe fraude electorale, în special, cele ce cad sub incidența art. 1811 al Codului Penal al Republicii Moldova, coruperea alegătorilor.
În acest context, Alianța Anticorupție sesizează Procuratura Anticorupție, privind investigarea eventualelor fapte de corupere a alegătorilor în timpul campaniei electorale și în ziua desfășurării scrutinului, comise de reprezentanți ai concurenţilor electorali. Investigarea pretinselor fapte de corupere a electoratului este necesară atât pentru aplanarea suspiciunilor de legitimitate a exercițiului electoral, cât și pentru consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile justiției.
În baza Legii nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare şi a Legii nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, Alianţa Anticorupţie intervine respectuos cu solicitarea de a examina sesizarea și de a informa despre mersul investigaţiilor și finalitatea acestora, cu respectarea termenelor prevăzute de legislaţie.
 
 
Cu considerație,
Valeriu RUSU, Preşedintele AAC
 


[1] http://www.ziarulnational.md/foto-voturi-cumparate-locuitorii-din-balti-primesc-ziarul-lui-usatii-cu-bani-capsati/ 

Share.