Coaliția din Europa de Sud-Est privind protecția avertizorilor la a doua ediție

La data de 14 noiembrie 2016 s-a desfășurat cea de-a doua reuniune anuală a Coaliției privind protecția avertizorilor din Europa de Sud-Est. Evenimentul s-a desfășurat la Zagreb, Croația, cu susținerea Inițiativei Regionale Anticorupție (RAI), Blueprint Free Speech (BPfFS) și Consiliului Regional de Cooperare (CRC).

În cadrul reuniunii au fost abordate rezultatele obținute de membrii Coaliției pe parcursul unui an de activitate, oferind impuls suplimentar pentru promovarea și protecția avertizorilor de integritate din regiune. Aceasta va motiva suplimentar guvernele naționale să elaboreze un cadru legislativ favorabil și protector pentru avertizorii de integritate.

Radu COTICI, expert CRC în guvernanță în discursul său de deschidere a subliniat că: ”Dimensiunea regională a Coaliției va permite membrilor săi nudoar să învețe unii de la alții, dar și prin coordonare și sincronizare a acțiunilor să conștientizeze importanța avertizorilor de integritate. Societății civile îi revine un rol crucial în acest sens. Este și un obiectiv al Strategiei ESE 2020 și o concluzie a sondajului ”Atitudinile publice pentru avertizorii de integritate”, sondaj care va filansat la scurt timp de către CRC”.

Mark WORTH, coordonatorul Coaliției privind protecția avertizorilor a declarat ”După ani de muncă în vederea creării unei rețele internaționale în domeniul protecției avertizorilor, eu pot declara că Coaliția este cel mai mare succes la care am participat. Sunt recunoscător RAI și CRC pentru recunoașterea și susținerea în crearea acestei Coaliții”.

Dr. Suelette DREYFUS, academician în cadrul BPfFS, a subliniat că ”Coaliția oferă o practică deosebită. Ideea creării unei coaliții avenit cu doi ani în urmă, iar progresele înregistrate până la moment sunt excelente, cu unputernic impact în regiunea Europei de Sud-Est”.

Jasna PANJETA, manager de program Outreach a afirmat că Inițiativa Regională Anticorupție (RAI), în calitate de coordonator anticorupție pentru implementarea Strategieii 2020 pentru Europa de Sud-Est, se angajează la creșterea gradului de conștientizare privind avertizarea. ”Suntem deosebit de onorați de a facilita crearea și dezvoltarea Coaliției. RAI colaborează cu societatea civilă și cu guvernele. În sensul sensibilizării opiniei publice privind importanța și valoarea avertizării i am creat un documentar privind protecția avertizorilor care informează despre corupție”

La reuniunea anuală au participat peste 20 de organizații ale societății civile și jurnaliști de investigație din Europa de Sud-Est. Scopul reuniunii a fost promovarea durabilității Coaliției din Sud-Estul Europei privind protecția avertizorilor de integritate, prin asigurarea unei platforme pentru continuarea dezvoltării organizaționale.

Coaliția a fost înființată în decembrie 2015 și întrunește organizații din Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo*,  Republica Ceha, Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Ungaria. Coaliția reprezintă prima inițiativă regională din lume dedicată consolidării drepturilor avertizorilor și protecției acestora, precum și a promovării avertizării drept mecanism eficient anti-corupție. Coaliția servește drept cadru pentru activism, legislație și elaborare de politici, sprijin și consiliere pentru avertizori, de mobilizare publică și mass-media, precum și o rețea de schimburi de informații și experiență.

La acest forum regional, Republica Moldova este reprezentată de 2 organizații membre ale Alianței Anticorupție: Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) și Centrul de analiză și prevenire a corupției (CAPC).

*Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este în conformitate cu  Rezoluția 1244/1999 și cu Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo.

Informații suplimentare despre Coaliție sunt disponibile pe site-ul RAI http://rai-see.org/ și pe site-ul Coaliției http://see-whistleblowing.org/the-coalition/ 

Share.

STRING_GALERIE