Monitorizarea Planului Preliminar de Ţară a Guvernului RM

Rapoartele de monitorizare pot fi accesate aici.  

Programul Consolidarea Capacităţii de Monitoring a Societăţii Civile din Moldova (CCMSCM) susţine cinci ONG-uri din Republica Moldova, membre ale Alianţei Anticorupţie, în procesul de monitorizare a implementării componentelor Planului Preliminar de Ţară (sistemul judecătoresc, domeniul ocrotirii sănătăţii, sistemul fiscal, serviciul vamal, organele de poliţie şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC). Metodologia de monitorizare se bazează pe practica de succes a Bulgariei, recunoscută de ONU ca fiind una din cele mai bune din lume. Metodologia moldovenească de monitorizare a PPŢ a fost elaborată cu asistenţa Dl. Konstantin Pashev, reprezentat al asociaţiei “Governance Monitoring Association” din Sofia, Bulgaria, care oferă asistenţă continuă celor cinci ONG-uri implicate în procesul de monitorizare a implementării PPŢ.

Scopul programului de granturi pentru Monitorizarea Planului Preliminar de Ţară (PPŢ) este de a acorda asistenţă proiectelor practice, orientate spre rezultate, care vor monitoriza implementarea PPŢ în Republica Moldova, atât în ceea ce ţine de responsabilităţile asumate de către Guvern privind progresele înregistrate în vederea realizării reformelor anticorupţie, cât şi pentru consolidarea societăţii civile. Cinci ONG-uri s-au angajat în realizarea scopului sus-menţionat, câte o organizaţie pentru fiecare componentă a PPŢ, după cum urmează:

 • Sistemul judecătoresc şi instanţele de judecată;
 • Instituţiile responsabile de prestarea serviciilor în domeniul ocrotirii sănătăţii;
 • Sistemul fiscal;
 • Serviciul vamal şi organele de poliţie;
 • Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC).

În baza unei competiţii deschise şi transparente, Comisia de selectare şi evaluare a propunerilor de proiect a ales cinci ONG-uri din Moldova, membre ale Alianţei Anticorupţie, pentru a monitoriza implementarea PPŢ:

 1. Centru de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC)
 2. Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO)
 3. EX - LEGE ”Agenţia pentru Susţinerea Învăţământului Juridic şi a Organelor de Drept”
 4. Centrul Pro-Marshall din Republica Moldova
 5. Transparency International – Moldova

 Pentru a evalua rezultatele şi impactul obligaţiilor asumate privind reformele anticorupţie reflectate în cadrul Planului Preliminar de Ţară (PPŢ) şi anume în Decizia Guvernului Nr. 32 (Planul de Acţiuni pentru implementarea PPŢ pentru 2007-2008), a fost elaborat următorul sistem de indicatori:

 • Indicatori pentru evaluarea progresului înregistrat în vederea implementării activităţilor specifice prevăzute în PPŢ şi în Decizia Guvernului Nr. 32;
 • Indicatori calitativi colectaţi prin intermediul unui sondaj realizat în rândurile populaţiei şi în sectorul de afaceri privind progresul înregistrat în vederea realizării scopurilor trasate în PPŢ;
 • Indicatori pentru evaluarea impactului PPŢ şi Deciziei Guvernului Nr. 32 privind răspândirea corupţiei în Moldova şi eficacitatea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei;
 • Indicele Deschiderii Instituţionale pentru a monitoriza receptivitatea şi predispunerea guvernului de a coopera cu societatea civilă, în special în ceea ce priveşte accesul la informaţie.

În scopul evaluării eficacităţii masurilor guvernamentale de prevenire şi contracarare a corupţiei în domeniile sus-menţionate, ONG-le implicate în procesul de monitorizare a PPŢ vor monitoriza de asemenea indicatorii generali pentru toate componentele PPŢ:

1. Impactul politicilor PPŢ şi a activităţilor acestuia
2. Riscurile şi premizele corupţiei
3. Nivelul şi incidenţa corupţiei

Rapoartele trimestriale de monitorizare a PPŢ, elaborate de cele cinci ONG-uri din Moldova şi prezentate de către Alianţa Anticorupţie, începând cu luna aprilie 2008, sunt bazate anume pe acest sistem de indicatori.

 

Share.