Amenzi mari pentru funcționarii care tăinuiesc informaţiile de interes public

Deputații în Parlamentul Republicii Moldova vor examina o iniţiativă legislativă de completare a Legii privind accesul la informaţie. Potrivit modificărilor, termenul de prezentare a informaţiilor de interes public se va reduce, iar funcţionarilor care vor încălcă legislaţia le vor fi aplicate amenzi usturătoare. 
Termene reduse şi un registru special
Jurnaliştii, dar şi alți cetăţeni care au solicitat informații în temeiul legii, au semnalat cazuri de tergiversare sau chiar de refuz a accesului la informaţiile de interes public. Deşi solicitanții invocă prevederile Legii privind accesul la informaţie, care le oferă instituţiilor publice până la 15 zile lucrătoare să-i transmită un răspuns solicitantului, deseori funcționarii preferă să răspundă în termen de 30 de zile, în baza altei legi, cea cu privire la petiţionare. O inițiativă legislativă elaborată de Centrul pentru Jurnalism Independent și înregistrată recent de un grup de deputați, presupune amendarea Legii privind accesul la informaţie şi a Codului contravenţional, prin reducerea termenului de oferire a accesului la informație și instituirea unor amenzi mari pentru funcționarii care ignoră sau răspund superficial unei cereri de acces la informaţie.
Dacă proiectul de lege va fi aprobat, persoanele responsabile de la instituțiile cărora le sunt adresate cereri de acces la informație vor fi obligate să le înregistreze imediat într-un registru special, numit "Registrul de evidenţă şi control al cererilor cu privire la accesul la informaţie". Ulterior, informaţia va fi prezentată solicitantului în termenul maxim de 10 zile calendaristice, față de 15 zile lucrătoare, cum este prevăzut acum.
Amenzi de până  la 10.000 de lei pentru prezentarea informaţiei eronate
Proiectul de lege va modifica şi articolul 71 din Codul contravenţional, înăsprind sancţiunile pecuniare pentru persoanele care nu vor respecta legea. Astfel, persoana fizică care va încălca prevederile Legii privind accesul la informaţie va fi sancţionată cu o amendă cuprinsă între două şi trei mii de lei, iar în cazul persoanelor cu funcţie de răspundere, amenda pentru încălcarea legii va fi curpinsă între şase și opt mii de lei.
Jurnaliștii salută aceste propuneri de modificare a legislației. Anastasia Nani, jurnalistă de investigaţie, spune că o lege mai aspră îi va ajuta pe colegii ei să obţină mai rapid informaţii de la autorităţile publice. „Nu ne rămâne decât să sperăm că noile prevederi vor fi adoptate și vor funcționa, iar autoritățile vor trata cu mai multă res-ponsabilitate solicitările de acces la informație. Din păcate, până în prezent, apelarea în instanța de judecată este singura cale de a obține o informație de interes public, deoa-rece funcționarii fie nu răspund în termenul legal, fie se eschivează sau invocă diverse motive ca să nu ofere detalii”, afirmă jurnalista. Totodată, preşedinta Alianţei Anticorupţie, Olga Bâtcă, atenționează asupra riscului ca, în situaţia în care termenul de prezentare a răspunsului va fi redus, funcţionarul să ofere răspunsuri superficiale sau chiar eronate.
Noile modificări prevăd și sancţiuni pecuniare mari care ar putea fi aplicate persoanei cu funcţie de răspundere care va prezenta un răspuns cu date eronate. Pentru astfel de încălcări, amenda va fi cuprinsă între opt şi zece mii de lei.
Amenzile vor responsabiliza funcţionarii publici
În opinia lui Vadim Brânzaniuc, şeful Direcţiei relaţii publice din cadrul Primăriei municipiului Chişinău, o asemenea iniţiativă trebuia aprobată demult.
„Această propunere va responsabiliza funcţionarii, dar şi instituţiile publice în general. Este regretabilă, dar şi anormală situaţia când e nevoie de a modifica legislaţia doar pentru a obliga pe cineva să-şi îndeplinească obligaţiunile de serviciu”, menţionează V.Brânzaniuc. El salută şi reducerea termenului de prezentare a informaţiei solicitate: „Micşorarea termenului de oferire a accesului la informație de la 15 la 10 zile este o prevedere necesară din perspectiva interesului public. Sper că astfel se va reuşi responsabilizarea funcţionarilor publici”.
Proiectul de completare a legislației privind accesul la informație a fost înregistrat la 11 martie 2016 și urmează să fie examinat de Parlamentul Republicii Moldova.

Această publicaţie este realizată de Alianţa Anticorupţie în parteneriat cu Asociaţia Presei Independente (API), cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei şi de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanţatorilor. 

Mass-media:http://www.cuvintul.md/article/6844/

Share.