Studiu: Taxele informale în învățământul preuniversitar

Studiu-Taxele-informale (1)_0.pdf

Studiul dat este realizat de către ASM în contextul activității sale în componența Alianței Anticorupție. Prezentul raport își propune analiza și evaluarea cadrului normativ național și internațional, a statisticii și practicilor existente în învățământul preuniversitar cu privire la taxele informale în vederea identificării gradului de reglementare și normare a acestui fenomen social, a impactului acestuia asupra sistemului educațional național, a problemelor conexe acestuia, precum și pentru identificarea unui set de concluzii și recomandări ce ar permite soluționarea acestor probleme.
Raportul își propune evaluarea mecanismelor utilizate de autorități, părinți, structuri asociative părintești și a tinerilor în colectarea, gestionarea și administrarea taxelor școlare, legalitatea și necesitatea acestora, dar și gradul de implicare a statului în reglementarea acestui fenomen social. Evaluarea este efectuată prin utilizarea unui set de metode științifice de cercetare precum metoda comparativă, analiza, interviul, etc, a datelor statistice și empirice colectate din sursele oficiale, a actelor normative a Ministerului Educației și a altor Ministere de resort, documente de politici publice sectoriale ș.a.
În contextul în care devine tot mai relevant faptul că pentru dezvoltarea unui sistem național de educație de calitate, pentru realizarea unor obiective cu impact maxim, sunt necesare în mod obligatoriu eforturi concordate a organului central de resort și a altor organe ale administrației publice centrale, instituirea unor principii și instrumente simple și eficiente de reglementare a taxelor școlare în scopul înlăturării apariției unor comportamente corupționale.
Raportul are ca obiectiv îmbunătățirea conținutului actelor normative, fortificarea legăturii dintre beneficiarii sistemului de învățământ național și a autorităților ce prestează aceste servicii, perfecționarea sistemului de monitorizare și evaluare a necesității și modului de percepere a taxelor școlare.
 


 

Share.