Studiu: Evaluarea proiectului SNA și înaintarea propunerilor

Studiul_Evaluarea proiectului SNA si propunerile membrilor AAC_0.pdf

Alianţa Anticorupţie anunţă lansarea studiului din cadrul iniţiativei „Evaluarea proiectului Strategiei Naţionale Anticorupţie şi înaintarea propunerilor de modificare şi completare parvenite din partea membrilor Alianţei Anticorupţie”.
Scopul studiului vizează evaluarea proiectului SNA şi înaintarea propunerilor preliminare de modificare şi completare parvenite din partea membrilor Alianţei Anticorupţie pentru îmbunătăţirea noii SNA şi a Planului de acţiuni.
Studiul are drept obiectiv: crearea şi cultivarea climatului integrităţii politice şi instituţionale, prin promovarea acţiunilor de toleranţă zero la corupţie în mediul politic, sectorul privat şi al autorităţilor publice; sancţionarea eficientă a manifestărilor de corupţie; lipsirea persoanelor corupte de profiturile/avantajele/produsele obţinute din activităţile de corupţie; descurajarea practicilor lipsite de integritate în sectorul privat.
Astfel, noua SNA impune o structură mai eficientă, obiective mai clare pentru fiecare pilon în parte. De asemenea, este necesar să se utilizeze mecanismele şi instrumentele eficiente de control real din partea Parlamentului şi APC-urilor responsabile de managementul SNA şi Planului de acţiuni pentru perioada de implementare a SNA.
Propunerile preliminare parvenite pentru completarea SNA pentru anii 2016-2018 sunt menite să consolideze capacităţile funcţionale între Parlament, Guvern în colaborare cu societatea civilă în exercitarea monitorizării, creării şi implementării mecanismelor specifice de intervenţie în sistemul autohton de prevenire şi combatere a corupţiei şi implementare a principiilor bunei guvernări.
Iniţiativa este parte a proiectului finanţat de Fundaţia Est-Europeană, Guvernul Suediei şi Guvernul Danemarcei.


Pentru informaţii suplimentare vă invităm să contactaţi:
T. Busuncian, busuncian@gmail.com, 06 04 39 296, O. Bîtcă, bitcaolga@gmail.com, 06 06 37 510 

 
Corupția constituie în continuare o preocupare permanentă pe plan intern, fapt care a impus autorităților publice centrale și locale, diverselor grupuri sociale active promovarea proceselor şi mecanismelor de prevenire şi de combatere a fenomenului corupției. Tematica anticorupţie s-a aflat pe agenda permanentă a relațiilor externe ale Republicii Moldova, fiind abordată aparte în cadrul proceselor de promovare şi de evaluare a reformelor. Importanţa acordată domeniului a fost pusă în evidentă prin mențiuni exprese în acordurile bilaterale încheiate cu Uniunea Europeană, precum şi în documentele de cooperare cu Consiliul Europei, ONU, NATO şi cu alte organizații internaționale, majoritatea evaluărilor externe privind implementarea reformelor democratice în Republica Moldova conținând recomandări ce vizează necesitatea sporirii şi eficientizării eforturilor anticorupţie. 
Proiectul noii SNA reprezintă un important instrument de politici publice care are misiunea de a sistematiza şi eficientiza eforturile autorităţilor publice în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei.
Lupta împotriva corupiei este declarată drept unul din obiectivele majore ale guvernării actuale, prin propunerea unor soluții cantitative, calitative şi eficiente a Planurilor de acţiuni a noii SNA prin care poate fi atrasă nu numai susţinerea societăţii civile pentru politicile publice aplicate la momentul actual, dar şi prin suportul organismelor europene în tendința/dorința Republicii Moldova spre integrarea europeană.
Scopul prezentului studiu este de a evalua proiectul SNA și de a înainta propuneri de modificare și completare parvenite din partea membrilor Alianței Anticorupție care urmează a fi înaintate și propuse întru realizarea acestora integral sau parțial pentru a îmbunătăți noua SNA.
În același timp, vor fi expuse comentarii, propuneri pe marginea deficienţelor de ordin conceptual și vor fi înaintate recomandări care ar contribui la îmbunătățirea SNA și Planului de acțiuni.
Scopul SNA: Consolidarea sistemului național de integritate al Republicii Moldova.
Obiectivele SNA:
  1. Crearea și cultivarea climatului integrității politice și instituționale, prin promovarea acțiunilor de toleranță zero la corupție în mediul politic și al autorităților publice.
  2. Sancționarea eficientă a manifestărilor de corupție.
  3. Lipsirea persoanelor corupte de profiturile/avantajele/produsele obținute din activitățile de corupție.
  4. Descurajarea practicilor lipsite de integritate în sectorul privat.
Noul proiect al SNA 2016-2018 constituie 10 piloni:
Pilonul I – Justiția
Pilonul II – Instituțiile anticorupţie și de aplicare a legii
Pilonul III – Guvernul
Pilonul IV – Sectorul Public
Pilonul V – Comisia Electorală Centrală
Pilonul VI – Partidele Politice
Pilonul VII – Parlamentul
Pilonul VIII – Avocatul Poporului (Ombudsman)
Pilonul IX – Curtea de Conturi
Pilonul X – Sectorul Privat.
 
Mass-media: http://www.ipn.md/ro/comunicate/5674
 
 

 

Share.