Studiu: Integritatea funcționarilor și a demnitarilor

Integritatea funcționarilor și demnitarilor_0.pdf

Corupția - fenomen care afectează în cel mai înalt grad societatea. Guvernarea lipsită de integritate duce la servicii publice de proastă calitate și nejustificat de scumpe suportate de bugetul public. Pentru a combate corupția sistemică și a crește integritatea publică, sunt necesare demersuri constante, inclusiv din partea societății civile. Acestea ar consolida încrederea asupra actului de guvernare.
Integritatea publică și aplicarea principiilor bunei guvernări ar responsabiliza funcționarii și demnitarii față de societate și ar consolida încrederea în instituțiile statului.
În Republica Moldova, integritatea funcționarilor publici şi a demnitarilor constituie un subiect abordat prin prisma diferitor criterii de apreciere, măsuri de intervenţie în asigurarea integrităţii, precum şi metodele, măsurile şi procedurile aplicate, în cazul încălcării acestui deziderat de către persoanele vizate.
Per ansamblu, integritatea unui funcţionar public / demnitar reprezintă un imperativ urmărit de orice autoritate sau instituţie publică, aceasta conducând la realizarea principiilor statului de drept și a democrației participative.
Scopul studiului este analiza și sinteza cadrului legal existent în Republica Moldova, la momentul realizării studiului, precum și elucidarea mecanismelor naționale privind regimul juridic al integrității funcționarilor publici și al demnitarilor prin prisma identificării punctelor forte și carențelor în prevederile normative, necesitatea stringentă de adoptare a unor modificări legislative.
Studiul respectiv conține 9 capitole în care este tratată și explicată integritatea funcționarilor din cadrul APC și APL precum și a demnitarilor în vederea exercitării funcției sau mandatului în spiritul bunei guvernări și a integrității personale, profesionale și instituționale.
Share.