Membrii AAC - membri ai Coaliției avertizorilor de integritate din Sud-Estul Europei

 Societatea civilă și Jurnaliștii uniți în susținerea avertizorilor de integritate în sud-estul Europei

Necesitatea de a proteja și sprijini avertizorii de integritate nu a fost niciodată mai mare. Devulgarea de informații duce la mai multe acțiuni corective în cadrul guvernelor și corporațiilor, iar avertizorii de integritate în continuare suferă de răzbunare, amenințări, amenzi și urmărire penală.
În Europa de Sud-Est,  a fost lansată o nouă inițiativă de luptă pentru drepturile angajaților și cetățenilor care raportează savîrșirea unor acte de corupție, conexe corupției și faptelor de comportament corupțional, fără frica de a fi concediați, hărțuiți, dați în judecată sau urmărire penală.
Douăzeci de avocați de interes public și jurnaliști de investigație din regiune s-au întrunit în perioada 9-10 noiembrie la Belgrad, pentru a forma în Europa de Sud-Est Coaliția privind protecția avertizorilor de integritate. Coaliția este formată din organizații din 10 țări: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România și Serbia.
Coaliția va lucra pentru a se asigura că avertizorii sunt tratați corect și că dezvăluirile lor vor duce la schimbări pozitive. Se va promova, de asemenea, beneficiile avertizării spre îmbunătațirea guvernării și responsabilizării corporative, se vor depune eforturi pentru a îmbunătăți percepțiile publice ale avertizorilor.
Aceasta este prima inițiativă regională din lume dedicată consolidării drepturilor de denunțare și protecție, precum și promovării avertizării ca un instrument eficient de combatere a corupției. Acesta va servi drept o umbrelă pentru advocacy, legislație și elaborarea politicilor, suport avertizorilor de integritate și consiliere, informare publică și mass-media, precum și o rețea de schimb de experiență și de informații.
Coaliția va dezvolta campanii în parteneriat cu alte organizații, dezvoltarea resurselor on-line pentru a sprijini avertizorii, de a consilia autoritățile care supraveghează politicile de denunțare, coordonarea de cercetare, evenimente gazdă, vor construi un centru de informare, și vor dezvolta proiecte naționale și regionale.
Reuniunea de la Belgrad a fost organizată de Inițiativa Regională Anticorupție (RAI) și Blueprint, și susținută de Consiliul de Cooperare Regională (RCC). RAI este o organizație interguvernamentală care se ocupă exclusiv de problemele anti-corupție; Blueprint este un ONG internațional de advocacy și de cercetare; CRC promovează cooperarea regională și implicarea societății civile în Europa de Sud-Est.
Blueprint pentru Speech gratuit va servi in calitate de coordonator interimar al Coaliției până la înființarea biroului Coaliției și numirea unui coordonator permanent.
Share.