Sesizare CNI: conflict de interese continuu între fiică și mamă - ministru și subaltern

Comisia Națională de Integritate
mun.Chișinău, str. Alecu Russo 1, et.4 MD-2068 
 
26.01.2016
Alianța Anticorupție, uniune benevolă a ONG-urilor active în domeniul prevenirii, diminuării și eradicării fenomenului corupției din Republica Moldova, consideră oportună sesizarea instituțiilor abilitate ale statului despre eventuale acte de corupţie, acte conexe corupţiei şi fapte de comportament corupţional, eventual abuz în serviciu, incompatibilitate și lipsă de integritate care i-au devenit cunoscute.
În urma efectuării unui studiu calitativ în domeniul sănătății, Membrii Alianței Anticorupție au relevat existența unui conflict de interese continuu nedeclarat și nesoluționat în termenii prestabiliți[1], și respectiv, a unei restricții în exercitarea funcției admis între Ruxanda GLAVAN, în calitate de ministru al sănătății[2] și Anadela GLAVAN, în calitate de director al Asociației medicale teritoriale Centru[3], [4], acestea fiind fiică și mamă, și respectiv fiind în subordine nemijlocită.
În contextul celor expuse anterior, Membrii Alianței Anticorupție solicită Comisiei Naționale de Integritate inițierea controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese, nedeclararea și nesoluționarea acestuia în termenii legal prestabiliți, precum și controlul unei eventuale încălcări a regimului juridic al restricțiilor în ierarhia funcției publice, în baza art.26 din Legea nr.158/2008[5] admis, nedeclarat și nesoluționat de către Ruxanda și Anadela GLAVAN, fiind în grad de rudenie directă și respectiv în subordine directă.
În temeiul Legii nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, a Legii nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare și a Legii nr. 64 din  23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare solicităm respectuos Comisiei Naționale de Integritate, informarea în termenii prestabiliți, despre rezultatele examinării prezentei sesizări.
 
Cu respect,
Olga Bîtcă,
Preşedintele AAC


[1] A se vedea art. 11, alin. (2) Legea nr. 199 din  16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, publicat în Monitorul Oficial la 05.10.2010 Nr. 194-196 și anexa 

  

Share.