Declarația de integritate

 Reprezentanții societății civile, inclusiv Membrii Alianței Anticorupție, au participat la elaborarea un model de declarație de integritate, recomandat a fi semnat de demnitari pentru aplanarea dubiilor de integritate publică.
 
Declaraţie de integritate
 
Subsemnatul/subsemnata , _______________________________, fiind propus/ă  la o funcţie publică în cadrul Guvernului Republicii Moldova, declar pe propria răspundere că întrunesc următoarele criterii de integritate:
-          nu sunt și nu am fost implicat(ă) în comiterea de infracțiuni, evaziune fiscală, acte conexe corupției sau fapte de comportament corupțional, nu am fost condamnat(ă) și nu exista  dosare care mă vizează trimise în judecată pentru astfel de fapte, în Republica Moldova sau peste hotarele ei;
-          nu sunt și nu am fost implicat(ă) în obținerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate și nici în cazuri de conflict de interese;
-          nu am încălcat legislația electorală în perioada alegerilor precedente, nu am obținut voturi prin fraudă (inclusiv nu am oferit cadouri electorale și nu am ascuns/tolerat asemenea fapte);
-          nu sunt și nu am fost implicat(ă) în comportamente de încălcare a moralei publice în exercitarea unor funcții publice;
-          nu sunt și nu am fost implicat(ă) în promovarea unor valori, poziții sau proiecte care contravin statului de drept;
-          nu am colaborat cu serviciile secrete ale altor state şi nu colaborez cu serviciile secrete din Republica Moldova;
-          am completat cu bună credință şi corect informația din CV-ul meu;
-          diplomele de studii care îmi aparţin, sunt veritabile, iar instituţiile de învăţământ sunt recunoscute în ţară şi/sau peste hotare;
-          nu am făcut declarații și nu susțin discursul discriminatoriu, xenofob sau rasist.
Declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile din prezenta declaraţie corespund realităţii şi în funcţia publică în Guvernul Republicii Moldova, voi continua să fac faţă cerinţelor enunţate mai sus pe durata activităţii în cadrul acestuia.
De asemenea, sunt conștient că în cazul ca voi întreprinde acțiuni sau se vor descoperi informații despre mine care contravin criteriilor indicate mai sus, Prim-ministrul Republicii Moldova va putea solicita revocarea mea din funcţie.
 
Mass-media

 

Share.