Apel public către FMI

Adresare

Cetăţenilor Republicii Moldova,
Societăţii Civile din Republica Moldova,
Partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova
(Comisia europeană, Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială etc.).
Guvernului, Parlamentului şi Preşedintelui Republicii Moldova.
 
Prin prezenta adresare, asociaţiile și inițiativele semnatare, ne adresăm în primul rînd cetăţenilor moldoveni (celor din ţară şi celor din străinătate), societăţii civile din R. Moldova şi partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova de a monitoriza atent acţiunile Guvernului şi ale altor instituţii de conducere din Republica Moldova (RM).
Legitimitatea acestei adresări este următoarea: cetăţenii Republicii Moldova, prin contribuţiile lor fiscale (care formează în jur de 85% din bugetul public naţional al RM) şi partenerii de dezvoltare ai RM (în principal Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Comisia Europeană – cu o susţinere financiară ce constituie între 5% şi 10% din bugetul naţional anualal RM) sînt creditorii de drept ai programelor de dezvoltare elaborate şi aplicate de Guvern şi de celelalte instituţii ale statului RM.
În iulie 2009, după aşa-zisa „revoluţie Twitter” care a împiedicat revenirea Partidului Comuniştilor din RM la conducerea ţării, o coaliţie care s-a proclamat pro-europeană a venit la guvernare cu un program calificat de observatori drept unul reformator.
Într-adevăr, în perioada guvernelor AIE-1 (Alianţa pentru Integrare Europeană) şi AIE-2, au fost adoptate mai multe modificări legislative, necesare pentru încheierea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care cuprinde și Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv RM – UE.
Dar, aşa cum s-a văzut cu prisosinţă mai ales odată cu ianuarie 2015 (după câteva investigaţii apărute în presă) care au fost confirmate după publicarea raportului realizat de compania de investigaţii Kroll, aceste guverne şi alte instituţii ale statului RM au fost implicate, în calitate de actori şi/sau complici, în acte de înaltă corupţie, trafic de influenţă şi delapidări de fonduri de proporţii extrem de mari.
În iulie 2015 a fost ales un nou guvern, condus de Valeriu Streleţ, fost deputat PLDM, care îşi propune un program reformator de „dezvoltare” şi de „ieşire din criză”. Dar acest program de reforme este propus a fi pus în aplicare de către aceiaşi actori politici, cu exact aceleaşi instituţii ale statului şi cu oameni proveniţi cu toţii din aceleaşi partide care au condus Republica Moldova la criza economică, financiară şi socială profundă în care se află astăzi.
Judecînd în baza performanţelor şi strategiilor guvernelor dintre 2009 şi 2014, comportamentul noului guvern al RM în raport cu partenerii occidentali şi cu cetăţenii RM este previzibil. Acest Guvern şi alte instituţii ale statului vor fi gata să adopte, în aparenţă, anumite planuri de ieşire din criză sugerate de partenerii de dezvoltare şi de societatea civilă: lichidarea băncilor delapidate anterior, măsuri de austeritate prin tăierea cheltuielilor bugetare, combaterea corupţiei. Aceste măsuri, în aparenţă reformatoare, ar putea fi însă substituite de simulacre de reforme care, pe termen lung, vor aprofunda criza sistemică în care se află astăzi Republica Moldova.
Astfel, lichidarea băncilor problematice, fără acțiuni hotărîte pentru identificarea și pedepsirea făptașilor „jafului secolului” (atît autorii săi propriu-ziși cît și conducătorii instituțiilor de stat care l-au facilitat) – aşa cum a fost numită devalizarea celor trei bănci (BEM, Unibank şi Banca Socială) de circa un miliard de dolari –, precum și recuperarea banilor furați, ar putea duce la ştergerea definitivă a urmelor acestei crime. Măsurile de austeritate, pe care noul guvern le anunţă de pe acum „dureroase” – reducerea aparatului public, majorarea tarifelor și creșterea prețurilor – ar putea viza doar antreprenorii/ întreprinderile mici şi mijlocii și simplii cetățeni, nu şi marile averi şi interese private. În fine, strategiile de combatere a corupţiei se vor putea limita doar la corupţia mică şi medie – cele mai vizibile, fără să atingă schemele de mare corupţie şi de trafic de influenţă la nivel înalt.
Strategia noului Guvern al RM ar putea urmări crearea vizibilităţii unui program reformator, nu şi să pună în aplicare reforme reale, structurale şi durabile. În realitate, scopul principal al acestui program de reforme simulate ar fi tocmai rămânerea coaliţiei AIE-3 la guvernare pe toată durata mandatului (până în 2018/2019). Dacă acest scop îi va reuşi, ultimele urme lăsate ocazional în urma „jafului secolului” vor putea fi înlăturate definitiv, iar acest sistem financiar corupt va putea fi exploatat în continuare de către interesele private, prezente în cadrul coaliţiei de guvernare actuale.
Bonul de plată pentru eșecurile guvernării va reveni, în ultimă instanţă, populaţiei actuale a RM, copiilor, nepoţilor, generațiilor viitoare, dar nu şi respectivilor guvernanţi, acțiunile și deciziile cărora au condus ţara la criza actuală.
Doar un program ambiţios şi bine conceput de dezvoltare elaborat de Guvernul RM, discutat şi negociat minuţios şi transparent cu societatea civilă din RM şi cu partenerii internaţionali de dezvoltare, ar mai putea salva ţara de la un faliment economic şi o criză politică altminteri inevitabile.
În calitate de cetăţeni, contribuabili şi reprezentanţi ai societăţii civile din Republica Moldova, solicităm Guvernului şi instituţiilor statului RM să discute în mod public şi transparent cu societatea civilă din RM şi cu partenerii occidentali de dezvoltare ai ţării un program de dezvoltare care să includă reforme reale şi eficiente, nu doar mimarea lor.
Aşadar, ne simţim îndreptăţiţi a cere Guvernului Republicii Moldova să elaboreze un program de dezvoltare capabil de a scoate ţara din criza profundă în care se află.
În acest sens, cerem ca toate documentele produse în cadrul discuţiilor în vederea elaborării acestui program să fie făcute publice pentru o monitorizare activă a procesului de discuţie şi elaborare a programului de dezvoltare din partea cetăţenilor.
Elementele cheie ale unui program eficient şi durabil de ieşire din criză și dezvoltare trebuie să vizeze instaurarea unui stat de drept în Republica Moldova, prin revenirea la autonomia reală a instituţiilor de drept faţă de alte instituţii ale statului și/sau grupuri de interese private. Deciziile luate de aceste instituții să fie transparente și periodic evaluate.
Pentru aceasta, solicităm un şir de acţiuni pentru a fi realizate de către Guvernul RM (cu susţinerea celorlalte instituţii ale statului) în termeni cît mai grabnici (pînă în decembrie 2015):
  • Să se realizeze o reformă reală a sistemului de justiţie din RM, printr-o reformă instituţională complexă, de natură să prevină ingerinţa intereselor private în activitatea instituţiilor de drept prin trafic de influenţă şi corupţie la nivel înalt;
  • Să se realizeze în termeni cît mai grabnici continuarea investigaţiei, demarate de compania Kroll, asupra sistemului bancar din Republica Moldova, pentru a identifica schemele de corupţie în urma cărora cele trei bănci (BEM, Unibank şi Banca Socială) au fost delapidate, iar reponsabilii de aceste crime economice să fie supuşi justiţiei;
  • Să se elaborareze şi să se aplice un sistem echitabil de verificare şi impozitare a veniturilor şi a bogăţiilor (bunurilor), în aşa fel încît cetăţenii (şi familiile lor) care au agonisit pînă acum bogăţii enorme, pe căi ilicite, să le fie verificată originea veniturilor şi bogăţiilor. Să se preia experienţa ţărilor din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte verificarea legalităţii veniturilor şi bogăţiilor şi de impozitare echitabilă a veniturilor şi bogăţiilor dobîndite legal;
  • Să se evite măsurile contraproductive de austeritate prin tăierea salariilor şi pensiilor angajaţilor bugetari, şi aşa extrem de mici faţă de standardele regionale (salariile scăzute sunt o precondiţie evidentă care întreţine şi reproduce, între alte manifestări deviante, corupţia mică);
  • Să fie recunoscută necesitatea monitorizării mai stringente a modului în care este utilizată asistența financiară externă de către autoritățile de la Chișinău și comunicarea publicului larg despre rezultatele acestei monitorizări;
  • Să fie elaborate mecanisme instituţionale de consultare şi cooperare între Guvern şi reprezentanţii societăţii civile care să faciliteze o implicare mai eficientă a experţilor independenţi în luările de decizie cele mai importante ale Guvernului;
  • Să fie adoptate mecanisme legale de verificare a proprietăţilor mass media şi de monitorizare eficientă şi independentă a conţinutului produselor mediatice pentru a preveni un control excesiv al pieţei media de către grupuri private de interes;
  • Să se introducă indicatori de eficiență pentru activitatea agențiilor anticorupție și instituțiilor de drept, cum ar fi durata investigațiilor și nivelul de recuperare a fondurilor pentru buget/autofinanţare.
În fine, semnatarii acestei adresări reiterează solicitarea ca acordurile Guvernului RM cu partenerii de dezvoltare (FMI, Comisia Europeană, BERD și BEI) să fie făcute publice.
 
Ajutaţi-ne să construim, împreună, un stat Republica Moldova democratic şi prosper.
Forumul de Studii Interdisciplinare PLURAL
PLATZFORMA.MD
Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”
Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”
AO Centrul de Informații ”GENDERDOC-M”
Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri
Institutul de Politici Publice
Fundația Est-Europeană
Gender-Centru
Alianța Anticorupție
Ziarul de Gardă
ONG ”Terra-1530”
RCTV Memoria
Centrul de Resurse Juridice din Moldova
 

 

Share.