Sesizare către CNI privind demnitarii

11.18. Ses. CNI_0.pdf

Către:
Comisia Națională de Integritate 
18.11.2015
Alianța Anticorupție, uniune benevolă a peste douăzeci de ONG-urilor active în domeniul prevenirii, diminuării și eradicării fenomenului corupției din Republica Moldova, consideră oportună sesizarea instituțiilor abilitate ale statului despre eventuale acte de corupţie, acte conexe corupţiei, fapte de comportament corupţional, eventual abuz în serviciu, incompatibilitate și lipsă de integritate care i-au devenit cunoscute.
În urma accesării portalului declarațiilor[1] pe pagina oficială a Comisiei Naționale de Integritate, Membrii Alianţei Anticorupţie nu a depistat publicarea declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a declarațiilor de interese personale ale membrilor Guvernului demisionar pentru anul 2014, dar nici a declarațiilor depuse la numirea în funcție al acestora în termenul legal prestabilit în conformitate cu art.11 alin. (1) și (2) al Legii nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică[2] combinate cu art.5 și art.8 al Legii nr.1264 din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere[3], art. 9 alin. (1) lit.a) și b) și art. 14 alin. (1) și alin (3) din Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese[4], Legi ce prevăd obligativitatea deminitarilor de a depune declarațiile menționate, dar și a termenilor în care acestea urmează a fi depuse.
În acest context, Membrii Alianței Anticorupțiesolicită respectuos Comisiei Naționale de Integritate remiterea informației solicitate în adresa Alianței Anticorupție, cu respectarea clauzelor de confidențialitate a datelor cu caracter personal[5].
În temeiul Legii nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, a Legii nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare și a Legii nr. 64 din  23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare solicităm respectuos Comisiei Naționale de Integritate, informarea în termenii prestabiliți, despre rezultatele examinării prezentei sesizări.
 
Cu respect,
Olga Bîtcă,
Preşedintele AAC


[2] Legea nr. 199 din  16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, Publicată la  05.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 194-196  art Nr : 637

[5]Legea nr.133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, Publicată la 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175 art Nr : 492  Data intrarii in vigoare : 14.04.2012 

Share.