Propuneri pentru Planul de Acțiuni ale Programului de Guvernare

150810 Propuneri AAC PA Program de guvernare_0.pdf
02.02.15 Propuneri AAC carte Prim-min_0.pdf

Către: Guvernul Republicii Moldova                                                                                           

Propuneri pentru Planul de Acțiuni ale Programului de Guvernare
 
Observații generale:
De inclus prevenirea și combaterea corupției și asigurarea integrității în sectorul financiar-bancar printre primele priorități ale guvernului.
Includerea sa în sfera economică nu este suficientă în opinia Alianței Anticorupție.
Propuneri speciale:
1.      Includerea în Comitetul/Consiliul Anticorupție a cel puțin înspre 1/2 a membrilor societății civile și  partenerilor externi, experți străini.
Ex. Consiliul Anticorupție din Georgia, unde pînă recent din 40 de membrii săi, 17 erau ONG-uri.
ü Întru asigurarea caracterului incluziv și participatoriu.
Astfel, juriștii și jurnaliștii notorii de investigație trebuie să facă parte din acest comitet
ü Asigurarea unui caracter semi formal al întîlnirilor, ele trebuie să fie axate pe desfășurarea atelierelor, discuții și dezbateri. Audierea rapoartelor nu este obiectivul unor astfel de structuri, de exemplu
ü Ședințe neformale tematice, cel puțin în același cadru și cu aproximativ aceiași participanți (cu includerea jurnaliștilor de investigație)
 
2.      Includerea sferei private și confluența sferei private cu cea publică: ex întreprinderi de stat, participări ale statului în calitate de acționari; șa
Ø în Strategia Națională Anticorupție;
Ø în reglementarea prevenirii și combaterii corupției și asigurarea integrității;
Ø ridicarea standardelor reglementării sferei bancare, ale transparenței financiare și raportării financiare, trecerea iminentă la reglementarea Bale II și pregătirea pentru Bale III.
 
3.      Proporționalitatea sancțiunilor, în special dreptul penal al afacerilor.
ü După proporționalitatea pedepselor precum privării de libertate
ü După suma amenzii, conform unei formule: suma A a încălcării X la 2; A X 10, de exemplu în sfera financiar-bancară;
 
4.      Introducerea indicatorilor care ar fixa eficiența activității instituțiilor de drept, în special a celor de forță din domeniul anticorupției.
Completarea raportării CNA, PA, PG cu cel puțin încă 2 indicatori:
1. 1. Cît costă instituția bugetului/infracțiunile și conexe din domeniul corupției
1.2 Cît aduce instituția bigetului/infracțiunile și conexe din domeniul corupției
2.1 Durata medie a investigațiiilor, urmăririi penale pînă la trimiterea în judecată a dosarelor a infracțiunilor și conexe din domeniul corupției
2.2 Durata medie a tuturor dosarelor, adică a  tuturor investigațiiilor, urmăririi penale și a examinării în judecată a infracțiunilor și conexe din domeniul corupției.
Acești indicatori sunt așteptați de opinia publică, sunt niște stimulenți pentru ameliorarea activității, dar de asemenea justifică și ilustrează mai bine activitatea CNA, PA și PG. Ele sunt și în concordanță cu  linia  aspirațiilor autofinanțării CNA, expuse ca o doleanță în cadrul unei discuții.
5.      Accelerarea schimbării resurselor umane în instituțiile de drept și organele de forță
Ex. Reforma poliției precum în Georgia: concediere – instruire anticorupție, integritate și etică – testare – reangajare dacă testarea trecută
 
6.      E-guvernare:
Ø Implementarea unui Ghișeu unic veritabil.
Ø Platformă calitativă, transparența și funcțională pentru achizițiile publice, licitații, privatizări șa.        
7.      Introducerea proporționalității fixării cuantumului amenzii
Justificare: În baza studiului CNA « Finalitatea dosarelor de corupţie, Analiza sentinţelor » şi a Recomandării CSJ nr. 61 cu privire la unele chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei penale în cauzele de corupţie, întru respectarea art. 75, 61 CP şi a criteriului proporţionalităţii, recomandăm dublarea eforturilor întru individualizării pedepsei şi fixării sale proporţionale acţiunii sau inacţiunii ilegale comise.
Practici internaţionale: ex. 1. Tranzacţii imobiliare: În caz de nerespectare a limitării achitării în lichid pentru tranzacţiile imobiliare, legea prevede o amendă administrativă de la 250 euro pînă la 1.250.000 euro. În privinţa nerespectării limitării pentru alte tipuri de tranzacţie, amenda e de la 250 pînă la 225.000 euro, fără a putea depăşi 10 % din sumele incorect achitate în lichid.
ex. 2. Tranzacţii financiare, în special cu hîrtii de valoare: Suma amenzii poate atinge de 10 ori mai mare decît suma tranzacţiei financiare, dar fără a o depăşi.[1]
8.      Practica asumării răspunderii Guvernului în fața Parlamentului trebuie limitată, un întreg buget este inacceptabil, doar rectificari ale bugetului in caz de extrema necesitate si imposibilitate.
Studiul CReDO: http://www.credo.md/pageview?id=492


"III. - Les sanctions applicables sont :
« a) Pour les personnes mentionnées au a du II, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;"
 
Share.