Sesizare către CNI, BNS și Direcția statistică rn Orhei

09.30 Ses. CNI,BNS_0.pdf

  Către:

Comisia Națională de Integritate
mun.Chișinău, str. Alecu Russo 1, et.4 MD-2068
/cc/Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova
mun.Chişinău, str. Grenoble, 106, MD-2019
/cc/ Direcţia pentru statistică a raionului Orhei
or. Orhei, str. V.Lupu, 153 MD-3501
30.09.2015
Alianța Anticorupție, uniune benevolă a ONG-urilor active în domeniul prevenirii, diminuării și eradicării fenomenului corupției din Republica Moldova, consideră oportună sesizarea instituțiilor abilitate ale statului despre eventuale acte de corupţie, acte conexe corupţiei şi fapte de comportament corupţional, eventual abuz în serviciu, incompatibilitate și lipsă de integritate care i-au devenit cunoscute.
În baza sesizării parvenite din partea unor cetățeni, Alianţa Anticorupţie solicită respectuos Comisiei Naționale de Integritate verificarea dnei NEGRUȚA Valentina, angajată a Direcției Statistică Orhei. Conform informațiilor, Valentina Negruța, pe lîngă activitatea de bază în calitate de funcționar public în cadrul Direcției Statistică Orhei, mai este angajată la întreprinderea ”Roxinform SRL”, unde în calitate de fondator este fiica sa, Negruța Ina.
În baza celor expuse, Alianța Anticorupție solicită verificarea unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării intereselor personale, regimului juridic a declarării tuturor veniturilor și proprietății și a unei eventuale situații de incompatibilitate a dnei Valentina Negruță.
În temeiul Legii nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, a Legii nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare și a Legii nr. 64 din  23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare solicităm respectuos Comisiei Naționale de Integritate, informarea în termenii prestabiliți, despre rezultatele examinării prezentei sesizări.
 

 

Share.