Solicitare către instituțiile abilitate în efectuarea inspecției financiare și controlului în privința ANRE

09.23. Solicitare C.Conturi $ MinFin ANRE_0.pdf

                 Către:
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 69
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
mun.Chișinău, str. Cosmonauților, 7, MD-2005
/cc/Inspecția financiară
mun.Chişinău, str.Alexandru cel Bun, 48 MD-2012
instituțiile abilitatecuConsiliul Concurenței
mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73/1, MD-2001
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică
mun.Chișinău, str. Columna 90, MD-2012
29.09.2015
Alianța Anticorupție, uniune benevolă a ONG-urilor active în domeniul prevenirii, diminuării și eradicării fenomenului corupției din Republica Moldova, consideră oportună sesizarea instituțiilor specializate ale statului despre eventuale acte de corupţie, acte conexe corupţiei şi fapte de comportament corupţional, eventual abuz în serviciu, incompatibilitate și lipsă de integritate care i-au devenit cunoscute.
Membrii Alianței Anticorupție solicită instutuțiilor abilitate efectuarea inspecției financiare și controlului asupra formării, administrării, și utilizării resurselor financiare publice al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova. Drept argument pentru asemenea solicitare servește o eventuală încălcare de către ANRE a propriului Regulament de organizare și funcționare[1], și anume a prevederilor:
”g) promovează o politică tarifară adecvată, care corespunde principiilor economiei de piaţă, ... protecţia drepturilor consumatorilor finali şi profitabilitatea întreprinderilor din sectorul energetic;
i) supraveghează respectarea principiului “eficienţă maximă la costuri minime”...;
j) ...protecţia drepturilor şi a intereselor legale ale consumatorilor, exercită controlul privind modul de respectare a drepturilor consumatorilor”.
Membrii Alianței Anticorupție consideră nejustificată aprobarea la 18 iulie 2015 al hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRE de aprobare a noilor tarife la energia electrică şi gazele naturale şi corectitudinea calculării acestora. Temei pentru asemenea ipoteză servesc calculele efectuate de către Institutul de Energetică al AŞM[2], care în cadrul seminarului științific desfășurat la 08.07.2015 a prezentat tariful de 1,64 lei/kWh, calculat în baza mai multor formule și în funcție de mai multe variabile.
 
Adițional, Membrii Alianței Anticorupție amintesc despre anunțul făcut de  Concernul rus ”Gazprom” prin care acesta a decis micșorarea prețului pentru gaze naturale către Republica Moldova la prețul de 210,21 dolari per o mie de metri cubi. Comparativ cu trimestrul II, prețul a fost micșorat cu peste 42 de dolari[4].
Alianța Anticorupție solicită Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) abrogarea deciziei adoptate la 18 iulie 2015 privind aprobarea tarifelor reglementate de distribuţie şi furnizare a energiei electrice şi a gazelor naturale, decizie suspendată pentru un termen de 60 de zile, la 3 septembrie 2015, revenirea la vechiul tarif și transparentizarea auditelor efectuate.
În contextul celor expuse mai sus, Alianța Anticorupție amintește că informația este solicitată în temeiul Legii nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, a Legii nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare și a Legii nr. 64 din  23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare și respectarea termenilor prestabiliți pentru satisfacerea prezentei solicitări.
 

[1] A se vedea Hotărîrea Parlamentului nr. 238 din 26.10.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, publicat în Monitorul Oficial nr. 22-25/86 din 01.02.2013

[4] http://www.ziare.com/europa/moldova/rusia-reduce-pretul-gazelor-pentru-republica-moldova-minus-17-la-suta-a-anuntat-gazprom-1375833 

Share.