Apel public către Comisia de selectare a candidatului pentru funcția de Guvernator al BNM

13.10. AP BNM_0.pdf

Către:
Comisia pentru selectarea candidatului la funcția
de Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei
16.10.2015
In condițiile unui dezastru economic și social provocat de delapidările din sistemul financiar-bancar, de scaderea dramatică a încrederii populației și partenerilor occidentali de dezvoltare în instituțiile statului, Membrii Alianței Anticorupție se declară profund îngrijorați și indignați de încercarea Comisei de concurs recent constituite pentru alegerea unui nou guvernator al BNM, de a mima procedura democratică de selecție a Guvernatorului.
Criteriile de eligibilitate enunțate de Comisia de concurs pentru selectarea candidaților la funcția de guvernator sunt sub limita așteptărilor civice și induc la ideea organizării din start a unui concurs ”dedicat” unei anumite persoane, ceea ce în condițiile actuale ar incita și mai mult nemulțumirea socială în actuala guvernare și ar diminua cu desăvîrșire credibilitatea.
În spiritul unei democrații transparente și a unei guvernări proclamate de Premierul Streleț de a fi deschise spre cooperare cu societatea, recomandăm membrilor Comisiei de concurs pentru selectarea guvernatorului să ridice criteriile de selectare în spiritul legislației naționale regulatorii a serviciului public, printre care: Legea nr.158/2008, Legea nr.199/2010, Legea nr.155/2011, Legea nr.548/1995 cu modificările și completările ulterioare, dar și Horărîrea Guvernului nr.201/2009, în care sunt descrise detaliat cerințele generale și specifice înaintate pentru candidați și principiile de bază: ”principiile legalităţii, transparenţei, exemplului personal, responsabilităţii şi al loialităţii”.
 
1.      În scopul detensionării situației și stabilirii unui punct de încredere a societății în desfășurarea unui proces democratic de selectare a candidatului, recomandăm Comisiei de concurs să se conducă strict de buchia legii la capitolul transparenței, competiţiei deschise, competenţei şi meritelor profesionale şi egalităţii accesului la funcţiile publice pentru fiecare cetăţean. Concursul în sine presupune un proces de competiție între mai multe persoane, în urma căreia este declarată învingătoare anume persoana care a acumulat cel mai mare punctaj. Deci, este lipsit de logică ca o persoană să concureze cu sine însăși.
2.      Considerăm absolut necesar respectarea principiului transparenței depline în organizarea și desfășurarea concursului, prin organizarea publică a acestuia, cu asigurarea accesului părților interesate, în scopul diminuării oricăror insinuări asupra selectării celei mai potrivite candidaturi pentru funcția de guvernator al BNM. Mai mult, eficiența exercițiului de susținere a probelor sub camerele de luat vederi, a fost demonstrată de mai multe promoții de absolvenți, care, în asememnea condiții au susținut examenele de bacalaureat, ceea ce în final a dus la ridicarea calității cunoștințelor și calitatea examenului și a redus din probabilitatea unor suspiciuni de corupție.
3.      Luînd în considerație importanța funcției de guvernator al BNM, considerăm de sine qua non ca aplicanții să corespundă celor mai înalte standarde de: profesionalism, integritate, responsabilitate, imparțialitate independență politică și instituțională. Adițional, considerăm necesară verificarea prealabilă și exhaustivă a candidaților prin prisma Legii nr. 271/2008, în special la capitolul securității naționale, în vederea excuderii faptelor ce pot constitui o amenintare intereselor securității nationale sau  a eventualei serviri a intereselor unor alte state decît cele ale RM.
4.      În același context, amintim organizatorilor concursului că funcția de Guvernator al BNM este o funcție de demnitate publică, deci, cade sub obligativitatea declarării intereselor personale, a existenței unor conflicte de interese, a declarării veniturilor și proprietăților, precum și a incompatibilităților și restricțiilor impuse pentru aspiranții la această funcție vacantă. La fel, amintim membrilor Comisiei de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției publice vacante de guvernator al BNM despre necesitatea respectării întocmai a procedurii concursului detaliat descrisă în capitolul III, anexa 1, a Hotărîrii Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
5.      Considerăm inadmisibilă tolerarea în calitate de membri ai Comisiei de concurs a persoanelor cu eventuale conflicte de interese, care, în această postură nu doar au acces la  probele scrise, ci au și misiunea de evaluare a candidaților. Întru asigurarea unui concurs obiectiv și echitabil considerăm necesară autorecuzarea din calitate de membri ai Comisiei a persoanelor aflate într-un vădit sau ascuns conflict de interese.
În vederea creării unei imagini credibile, profesioniste, obiective, echidistante a Comisiei constituite pentru selectarea candidatului la funcția de Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei recomandăm luarea în considerare și implementarea celor expuse.
 

    

Share.