Propuneri pentru reforma CNA

150928 Propuneri reforma CNA_0.pdf

Către
Centrul Național Anticorupție
 
PROPUNERILE ALIANȚEI ANTICORUPȚIE
 
 22.09.2015
Versiune proiect: http://www.cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/proiectcnastatut.pdf
Observații și propuneri generale
Identificarea pentru viitor a unui mecanism de funcționare independentă, fără imixitiunea organului legislativ sau executiv
Propuneri specifice
Pct.3 Art.7 Identificarea unei proceduri alternative de numire în funcție
 
Art. II, pct.4 art.8, (3):
- Reformulare: Candidatul la funcția de director este selectat pe bază de concurs organizat de Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului, cu atragerea în calitate de membri/observatori  a reprezentanților societății civile și reprezentanți ai mediului academic.
- De specificat componența proporțională și desemnarea membrilor Comisiei de concurs, precum este cazul la art. 44 (2).
- Candidații la funcția de director să fie verificați la capitolul integrității în conformitate cu prevederile legii 271/2008 și alte legi speciale cu privire la statutul special al funcționarilor CNA și și prevederi regulatorii interne, privind verificarea titularilor și candidaților la funcții publice, îndată după depunerea dosarului de participare la concurs și inclusiv de către SIS.
(4) e) nu prezintă dubii de integritate publică
(6) pe perioada exercitării mandatului, de completat cu conținutul...Cu excepția prinderii în flagrant pentru acte de corupție.
(10) societății civile și ai mediului academic.
 
Pct.8 Art.12 la alin (3) după cuvântul ”și proprietate” se completează cu ”și declarația de interese personale”
 
Pct.15 art. 44 (2), alin. (2) Se recomandă reformularea aliniatului în sensul unei mai bune înțelegeri și clarități, precum și excluderea unei interpretări ambivalente.
 
Modificarea prevederilor art. II ref. La art. 44 p. 2 și art. IV, p. 3, în privința selectării membrilor Consiliului Civil din rîndurile societății civile.
-Criteriile pentru selectarea Directorului de la p. 4 art. 8 aplicabile cel puțin parțial și candidaților Consiliului Civil, în ocurență p. de la 9 (a) la (h) inclusiv.
-Expresiile Alianța Anticorupție și CNP să fie revizuite în prisma nereconduirii CNP-ului de către Guvernele Gaburici și Streleț.
-Examinarea oportunității substituirii CNP cu organizațiile din domeniul justiției, anticorupție și drepturile omului. cu Consiliul ONG
-Alin. (5) lit.(a) (e) și (f) substituirea verbului aibă cu alte formulări: posede, dețină șa: să dețină diplomă de studii superioare sau echivalente în domenii relevante.
 

    

Share.