Raportul de activitate al AAC pt 2014

Raport anual final 2014_0.pdf
Raport anual final 2014_0.docx

 

Anul 2014 a fost un an crucial pentru Moldova. În anul 2014 a fost semnat unul din cele mai importante acorduri, Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, care a confirmat apartenența Republicii Moldova la valorile europene, aspirația cetățenilor Moldovei de a trai într-o țară guvernată de valorile europene. În anul 2014 a avut loc abolirea regimul de vize cu Statele Membre ale Uniunii Europene și cu alte state. La fel, anul 2014 a fost un an intens în evenimente pe plan intern, unul din cele mai importante fiind Alegerile parlamentare de la 30 noiembrie 2014. Laitmotivul anului 2014 a fost prevenirea și lupta cu corupția, declarat și promovat de toate instituțiile și la toate nivelele, inclusiv sub presiunea societății civile, și în mod special, de Alianța Anticorupție, al cărei deziderat este lupta cu corupția și fenomenele conexe acesteia.
Pentru Alianța Anticorupție, anul 2014, de asemenea a constituit un an important și plin în evenimente, care au fost plenar susținute cu asistenţa Fondului Naţiunilor Unite pentru Democraţie prin intermediul Fundaţiei Est-Europene. În anul 2014 Alianța Anticorupție s-a afirmat ca un exponent activ al societății civile implicându-se  multidimensional pe diferite paliere ale vieții sociale și politice, precum prevenirea și combaterea corupției din:
Ø sistemul educațional (cercetarea privind combaterea taxelor informale în educație, expertizarea noului Cod al Educației, formularea și expedierea amendamentelor  privind Codul Educației către Parlamentul Republicii Moldova);
Ø sistemul medical (cercetarea privind combaterea taxelor informale din domeniul medicinei, expertizarea și formularea propunerilor privind proiectului de lege privind ocrotirea sănătății);
Ø sistemul integrității publice a demnitarilor și persoanelor cu funcții de răspundere (expertizarea anti-corupție și promovarea pachetului de legi privind integritatea publică);
Ø sistemul politic (formularea și expedierea propunerilor către Parlament privind Legea cu privire la partidele politice și promovarea Legii în vederea adoptării în lectură finală de către Parlament);
Ø alte domenii relevante pentru viața socială și politică, inclusiv implimentate la nivel local și regional.
În anul 2014 Alianța Anticorupție s-a afirmat ca expert calificat în diverse domenii ale vieții social-politice și economice (educație, medicină, integritate publică, achiții publice) pentru unele din instituțiile publice, dar și oponent cu pondere pentru alte instituții.
La finele anului 2014, în cadrul ședinței ordinare din 23.12.2014, a fost aprobat noul Regulament de activitate al Alianței Anticorupție, care a fost ajustat în conformitate cu Strategia anti-corupție și alte documente relevante în domeniu, ceea ce denotă faptul că Alianța are o viziune clară a misiunii, priorităților, necesităților de dezvoltare precum și a activităților desfășurate. Versiunea electronică a Regulamentului poate fi accesată pe site-ul www.alianta.md, în directoriul cu același generic.
Deasemenea, la finele perioadei de raportare, la 13 ianuarie 2015, în cadrul ședinței ordinare a Alianței Anticorupție, prin votul majorității membrilor Consiliului Alianței, în calitate de președinte al Alianței Anticorupție pentru al doilea mandat consecutiv a fost reconfirmată dna Olga Bîtcă, iar postul de vicepreședinte, la fel pentru al doilea mandat consecuitiv, a revenit dlui Valeriu Rusu.
La fel, în 2014, la Alianță a aderat un membru nou, astfel Alianța Anticorupție a devenit o uniune constituită din 20 ONG-uri, unite prin ideea comună de prevenire și combatere a corupției din societatea care tinde spre democrație și libertate.
În anul 2014, precum și în anii precedenți, în activitatea sa Alianța Anticorupție s-a condus de legislația națională în materie și de actele internaționale la care Republica Moldova este parte, cele mai relevante fiind: Constituția Republicii Moldova[1], Regulamentul de activitate al Alianței, de Strategia națională anticorupție pe anii 2011-2015[2], Legea nr.180 din 19.12.2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate[3], care rezidă în implementarea mecanismului de verificare şi de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi al declaraţiilor de interese personale, precum şi a mecanismului de soluţionare a conflictelor de interese, Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere[4], Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese[5], Legea nr.90 din 25.04.2008, cu privire la prevenirea și combaterea corupției[6], Legea nr.39 din 07.04.1994 despre statutul deputatului în Parlament[7], Legea nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică[8], Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație[9], Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare[10].
În linii mari, analiza activității Alianței Anticorupție poate fi divizată în cîteva capitole:

 

Share.