Sesizare AAC în privința dlui Aurel CINCILEI

10.08. Ses 5lei Parl, Gov, CNI_0.pdf

Alianța Anticorupție, uniune benevolă a ONG-urilor active în domeniul prevenirii, diminuării și eradicării fenomenului corupției din Republica Moldova, consideră oportună sesizarea instituțiilor abilitate ale statului despre eventuale acte de corupţie, acte conexe corupţiei, fapte de comportament corupţional, eventual abuz în serviciu, incompatibilitate și lipsă de integritate care i-au devenit cunoscute.

Alianța Anticorupție solicită respectuos Comisiei Naționale de Integritate dispunerea inițierii din oficiu a controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate, al conflictului de interese și al incompatibilității și restricțiilor admis de Aureliu CINCILEI, Viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, membru al Comitetului executiv al BNM.

În rezultatul informațiilor relatate de mai multe platforme media de investigație: Ziarul de Gardă, Rise Moldova, Mold-Street, dar și al accesării portalului declarațiilor pe site-ul Comisiei Naționale de Integritate și examinării minuțioase al acestora, Membrii Alianței Anticorupție solicită explicații asupra următoarelor momente: blurarea în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012 a informației referitoare la obiectul generator de venit în urma căruia a fost incasat venitul de 1,548,651.79 MDL; lipsa pe site-ul CNI a declarației de venit și proprietate pentru anul 2013; precum și absența pe site a declarațiilor cu privire la venit și proprietate și a declarației de interese personale pentru anul 2014.
 
Membrii Alianței Anticorupție, amintesc că dl Aureliu CINCILEI, în calitate de viceguvernator al BNM cade sub incidența următoarelor acte regulatorii: art.11 și art.12 al Legii nr.199 din 16.07.2010[1], combinată cu art.3 lit.a) al Legii nr.16 din 15.02.2008[2], art.3 alin.(1) lit.a) al Legii nr.1264–XV din 19.07.2002[3] și art.2 alin.(2) al Legii nr. 548-XIII din 21.07.1995[4] care prevăd că persoanele cu funcție de demnitate publică au obligativitatea de a depune declarația de interese personale, iar în cazul apariției unui conflict de interese de al declara și gestiona în termenii stabiliți, de a depune declarația cu privire la toate veniturile și proprietățile, precum și a nu admite, iar în cazul apariției stării de incompatibilitate sau a restricțiilor, de a le soluționa în termenii prestabiliți.
 
În temeiul Legii nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, a Legii nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare și a Legii nr. 64 din  23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare solicităm respectuos Comisiei Naționale de Integritate, informarea în termenii prestabiliți, despre rezultatele examinării prezentei sesizări.
 
[1] Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial Nr. 194-196 la 05.10.2010 art. Nr: 637
[2] Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, publicată în Monitorul Oficial Nr. 94-96 la 30.05.2008   art. Nr: 351
[3] Legea nr.1264 din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere publicată în Monitorul Oficial Nr. 124-125 la 05.09.2002 art. Nr: 991
[4] Legea nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, publicată în Monitorul Oficial nr.56-57/624 la 12.10.1995
 

 

Share.