Accesul la informaţie şi transparenţa în procesul decizional: atitudini, percepţii, tendinţe

1285548337_studiu_MonitorizareaTD_Acces-Info.pdf

Avem două acte normative importante – Legea privind accesul la informaţie şi Legea privind transparenţa în  procesul  decizional,  –  care  crează  condiţii  favorabile  pentru  informarea,  consultarea  şi  participarea publicului în procesul de luare a deciziilor. În ce măsură sînt respectate prevederile acestor acte, orientate spre democratizarea societăţii? Care e atitudinea autorităţilor/instituţiilor publice faţă de cererile de acces la informaţie? În ce mod sînt aplicate diverse forme şi metode ale participării cetăţeneşti? Cum sînt percepute de către reprezentanţii administraţiei publice locale şi ai societăţii civile, diverse aspecte ale accesului la informaţie şi ale trasparenţei în procesul decizional?

În perioada martie – iunie a.c. Centrul „Acces-info” a efectuat monitorizarea aplicării legilor menţionate prin prisma obiectivelor propuse.

Au  fost monitorizate:  Parlamentul,  Preşedenţia  şi Guvernul, 16 ministere, 13 autorităţi administrative centrale,  8  instituţii  şi  organizaţii  centrale,  34 consilii municipale/raionale, 31 primării din centrele raionale,  838  primării  municipale/orăşeneşti/de orăşel/săteşti.

În august 2010 "Acces-Info" a lansat primul raport de monitorizare întitulat: "Accesul la informaţie şi transparenţa  în procesul decizional: atitudini, percepţii, tendinţe."

Share.