Masă Rotundă de prezentare a Raportului nr.1 de monitorizare a transparenţei decizionale în cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice

1285549413_concordanta-legislatiei-actelor-departamentale-domeniul-transparentei-decizionale.pdf
1285549431_raport-monitorizare-respectarii-transparentei-decizionale-aprilie-iunie-2010.pdf

Pe 16 iulie 2010, în cadrul unei Mese Rotunde, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a prezentat primul Raport independent de monitorizare a transparenţei decizionale în cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice (ministere, agenţii, birouri etc.), precum şi un Studiu de caz privind concordanţa legislaţiei şi actelor departamentale în domeniul transparenţei decizionale.

Raportul expune rezultatele monitorizării pe parcursul lunilor aprilie – iunie 2010 a respectării de către 24 autorităţi publice centrale (ministere şi alte organe centrale de specialitate) a prevederilor Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional şi a Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, adoptat prin Hotărîrea Guvernului Nr.96 din 16.02.2010. Experţii constată că majoritatea organelor administraţiei publice centrale monitorizate implementează în mod formal şi sporadic prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional şi prevederile Regulamentului adoptat pentru implementarea acesteia.

Sînt constatate cîteva cauze majore ale implementării defectuoase a legislaţiei privind transparenţa decizională:

  • carenţele cadrului legislativ şi inadvertenţele conţinute în Lege şi Regulamentul privind transparenţa decizională;
  • lipsa unor cerinţe standardizate privind procedurile, regulile interne de asigurare a transparenţei în procesul decizional impuse tuturor organelor autorităţilor publice centrale;
  • formalism şi conştientizare redusă de către funcţionarii autorităţilor publice a importanţei asigurării transparenţei în procesul decizional.

În vederea depăşirii acestor deficienţe, Studiul elaborat de experţii ADEPT vine cu propuneri de modificare a mai multor prevederi ale Legii privind transparenţa în procesul decizional şi ale Regulamentului de aplicare a acesteia, în scopul înlăturării inadvertenţelor şi divergenţelor dintre aceste acte normative, precum şi de introducere a unor prevederi de natură coercitivă pentru asigurarea de către autorităţi a transparenţei decizionale.

Prin realizarea rapoartelor de monitorizare şi a studiilor de cercetare, ADEPT îşi propune să contribuie la asigurarea bunei guvernări, prin sporirea transparenţei procesului decizional, implicarea publicului în elaborarea, promovarea şi implementarea deciziilor de interes şi impact general.

Share.