Sondaje: Percepţiile şi experienţele reprezentanţilor gospodăriilor casnice şi oamenilor de afaceri privind corupţia în Republica Molodva

1236081325_Perceptions_and_experiences_of_household_representatives_and_businessmen_regarding_corrup
1236081371_Perceptions_and_experiences_of_household_representatives_and_businessmen_regarding_corrup
1236081550_Percepţiile_şi_experienţele_reprezentanţilor_gospodăriilor_casnice_şi_oamenilor_de_
1236081574_Percepţiile_şi_experienţele_reprezentanţilor_gospodăriilor_casnice_şi_oamenilor_de_

Obiectivul şi sarcinile cercetării sociologice
Transparency International – Moldova a realizat în cadrul proiectului „Monitorizarea implementării Planului Preliminar pe Ţară (PPŢ) în sistemul fiscal” finanţat de Guvernul SUA, două cercetări sociologice: una la începutul acestuia şi a doua – la finele lui. Scopul cercetărilor consta în analiza percepţiilor şi experienţelor reprezentanţilor gospodăriilor casnice şi oamenilor de afaceri privind corupţia în Republica Moldova şi evaluarea impactului PPŢ asupra procesului de prevenire şi combatere a corupţiei.
În cadrul cercetărilor s-au evaluat percepţiile şi experienţele privind corupţia în Republica Moldova a două categorii de respondenţi: oamenii de afaceri (businesmanii) şi reprezentanţii gospodăriilor casnice. În cadrul analizei s-a pus accentul pe situaţia în 6 domenii/instituţii prioritare ale Planului Preliminar de Ţară: ocrotirea sănătăţii, sistemul judiciar, sistemul fiscal, sistemul vamal, poliţia, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.
Sarcinile cercetării sunt următoarele:
- identificarea principalelor surse de informare a populaţiei despre corupţie, despre realizarea Planului Preliminar de Ţară, aprecierea nivelului încrederii în informaţiile despre corupţie din mass-media;
- evaluarea problemelor principale care preocupă populaţia şi oamenii de afaceri;
- identificarea cauzelor principale ale corupţiei şi evaluarea acestora în timp;
- aprecierea percepţiei corupţiei în 38 domenii/sectoare/instituţii;
- estimarea sumei totale a plăţilor neoficiale în diferite servicii/instituţii publice, inclusiv în cele 6 domenii prioritare ale PPŢ;
- aprecierea opiniilor respondenţilor privitor la nivelul de profesionalism al colaboratorilor instituţiilor monitorizate în cadrul PPŢ şi a credibilităţii instituţiilor respective;
- evaluarea nivelului de toleranţă a populaţiei faţă de fenomenul corupţiei, a acceptabilităţii plăţilor neoficiale şi a disponibilităţii de a da mită;
- identificarea celor mai eficiente masuri de prevenire şi combatere a corupţiei;
- elaborarea şi calcularea indicatorilor riscului corupţiei în 6 domenii prioritare ale PPŢ.
 

Share.