Monitorizarea reflectării în mass-media a fenomenului corupţiei

1234794409_Metodologia_de_monitorizare.pdf
1234794716_Raport_Mon_Apr_Iun_2008.pdf
1234794703_Raport_Mon_Oct_Dec_2007.pdf
1234794710_Raport_Mon_Ian_Mar_2008.pdf
1234794724_Raport_Mon_Iul_Sept_2008.pdf
1234794849_Raport_Mon_Oct_Nov_2008.pdf
1234794855_raport_final_coruptie_2007_2008.pdf
1234795079_Methodology_monitored_media_outlets.pdf
1234795093_Quarterly_Media_Monitoring_Report_October-December_2007.pdf
1234795099_Quarterly_Media_Monitoring_Report_Jan-March_2008.pdf
1234795105_Quarterly_Media_Monitoring_Report_April_June_2008.pdf
1234795113_Quarterly_Media_Monitoring_Report_July_Sep_2008.pdf
1234795117_Quarterly_Media_Monitoring_Report_Oct_Nov_2008.pdf
1234795138_Final_Media_Monitoring_Report_2007_2008.pdf

Centrul Independent de Jurnalism (CIJ) realizează monitorizarea reflectării în mass-media a cazurilor de corupţie, utilizând o metodologie cantitativă şi calitativă, recunoscută la nivel internaţional, în cadrul proiectului finanţat de către Academia pentru Dezvoltare Educaţională. Monitorizarea este efectuată zilnic, iar rezultatele sunt diseminate în rapoartele lunare şi trimestriale. Monitorizarea vizează 15 mijloace de informare: Timpul de dimineaţă, Moldova Suverană, Nezavisimaia Moldova, Jurnal de Chişinău, Novoe Vremea, Ziarul de Gardă, Vesti Gagauzii; canalele de televiziune Moldova, NIT, Euro TV şi Pro TV; posturile de radio Radio Moldova, Antena C şi Vocea Basarabiei.
 
Analiza nivelului de reflectare în mass-media a cazurilor de corupţie se axează pe monitorizarea frecvenţei şi a modului în care mijloacele de comunicare în masă din Republica Moldova abordează acest fenomen, în special în sectorul public (sistemul judecătoresc, domeniul ocrotirii sănătăţii, sistemul fiscal, serviciul vamal, organele de poliţie şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC) precum şi alte iniţiative şi activităţi întreprinse de către instituţiile guvernamentale în scopul diminuării fenomenului corupţiei. Rezultatele de monitorizare a reflectării în mass-media a cazurilor de corupţie vor servi drept indicator al nivelului de independenţă a diferitelor mijloace mass-media faţă de guvern şi alţi “sponsori”.
 
Pentru mai multe detalii despre grantul CIJ, a se vedea Centrul Independent de Jurnalism.
Share.