Monitorizarea Planului Preliminar de Ţară a Guvernului RM

1234527988_Metodologia_de_monitorizare_a_PPŢ.pdf
1234528381_Trimestrul_1_Raport_consolidat_de_monitorizare.pdf
1234528476_Raport_trimestrial_1_Monitorizarea_CCCEC.pdf
1234528933_Raport_trimestrial_1_Monitorizarea_sistemului_judecătoresc.pdf
1234529049_Raporttrimestrial_1_Monitorizarea_Serviciului_Vamal.pdf
1234529194_Raport_trimestrial_1_Monitorizarea_Sistemului_Afacerilor_Interne.pdf
1234529278_Raport_trimestrial_1_Monitorizarea_sistemului_fiscal.doc
1234529368_Raport_trimestrial_1_Monitorizarea__sistemului_ocrotirii_sănătăţii.doc
1234529773_Trimestrul_2_Raport_consolidat_de_monitorizare.pdf.pdf
1234529915_Raport_trimestrial_2_Monitorizarea_CCCEC.pdf
1234529945_Raport_trimestrial_2_Monitorizarea_sistemului_judecătoresc.pdf
1234530014_Raport_trimestrial_2_Monitorizarea_Serviciului_Vamal.pdf
1234530023_Raport_trimestrial_2_Monitorizarea_Sistemului_Afacerilor_Interne.pdf
1234530054_Raport_trimestrial_2_Monitorizarea__sistemului_ocrotirii_sănătăţi.pdf
1234530980_1st_Consolidated_Monitoring_Report.pdf
1234531067_1st_Quarterly_Report_Monitoring_the_CCECC.pdf
1234531084_1st_Quarterly_Report_Monitoring_of_the_judiciary_system.pdf
1234531160_1st_Quarterly_Report_Monitoring_of_the_Customs_System.pdf
1234531170_1st_Quarterly_Report_Monitoring_of_the_System_of_Internal_Affairs.pdf
1234531178_1st_Quarterly_Report_Monitoring_the_fisca_system.doc
1234531215_1st_Quarterly_Report_Monitoring_of_the_healthcare_sector.pdf
1234531860_2nd_Consolidated_Monitoring_Report.pdf
1234531868_2nd_Quarterly_Report_Monitoring_the_CCECC.pdf
1234531876_2nd_Quarterly_Report_Monitoring_of_the_judiciary_system.pdf
1234531881_2nd_Quarterly_Report_Monitoring_of_the_Customs_System.pdf
1234531891_2nd_Quarterly_Report_Monitoring_of_the_System_of_Internal_Affairs.pdf
1234531926_2nd_Quarterly_Report_Monitoring_the_fiscal_system.doc
1234532038_2nd_Quarterly_Report_Monitoring_of_the_healthcare_sector.pdf
1234532284_3rd_Consolidated_Monitoring_Report.pdf
1234532299_3rd_Quarterly_Report_Monitoring_the_CCECC.pdf
1234532308_3rd_Quarterly_Report_Monitoring_of_the_judiciary_system.pdf
1234532318_3rd_Quarterly_Report_Monitoring_of_the_Customs_System.pdf
1234532321_3rd_Quarterly_Report_Monitoring_of_the_System_of_Internal_Affairs.pdf
1234532334_3rd_Quarterly_Report_Monitoring_the_fiscal_system.doc
1234532344_3rd_Quarterly_Report_Monitoring_of_the_healthcare_sector.pdf
1234533159_4th_Consolidated_Monitoring_Report.doc
1234533461_4th_Quarterly_Report_Monitoring_of_the_judiciary_system.doc
1234620336_Raport_trimestrial_2_Monitorizarea_sistemului_fiscal.doc.doc
1234623183_Trimestrul_3_Raport_consolidat_de_monitorizare.pdf
1234623196_Raport_trimestrial_3_Monitorizarea_CCCEC.pdf
1234623246_Raport_trimestrial_3_Monitorizarea_sistemului_judecătoresc.pdf
1234623260_Raport_trimestrial_3_Monitorizarea_Serviciului_Vamal.pdf
1234623281_Raport_trimestrial_3_Monitorizarea_Sistemului_Afacerilor_Interne.pdf
1234623319_Raport_trimestrial_3_Monitorizarea_sistemului_fiscal.doc
1234624085_Trimestrul_4_Raport_consolidat_de_monitorizare.doc
1234624367_Raport_trimestrial_4_Monitorizarea_CCCEC.doc
1234624421_Raport_trimestrial_4_Monitorizarea_sistemului_judecătoresc.doc
1234624452_Raport_trimestrial_4_Monitorizarea_Serviciului_Vamal.doc
1234624458_Raport_trimestrial_4_Monitorizarea_Sistemului_Afacerilor_Interne.doc
1234624481_Raport_trimestrial_4_Monitorizarea_sistemului_fiscal.doc
1234624496_Raport_trimestrial_4_Monitorizarea__sistemului_ocrotirii_sănătăţii.doc
1234783113_4th_Quarterly_Report_Monitoring_of_the_Customs_System.doc
1234783148_4th_Quarterly_Report_Monitoring_of_the_System_of_Internal_Affairs.doc
1234783201_4th_Quarterly_Report_Monitoring_the_fiscal_system.doc.doc
1234783220_4th_Quarterly_Report_Monitoring_of_the_healthcare_sector.doc
1234783284_Monitoring_Methodology.pdf
1239818544_Raport_AAC_Consolidat_Ianuarie-Martie.pdf
1240994419_5th_Consolidated_Monitoring_Report.doc

Programul Consolidarea Capacităţii de Monitoring a Societăţii Civile din Moldova (CCMSCM) susţine cinci ONG-uri din Republica Moldova, membre ale Alianţei Anticorupţie, în procesul de monitorizare a implementării componentelor Planului Preliminar de Ţară (sistemul judecătoresc, domeniul ocrotirii sănătăţii, sistemul fiscal, serviciul vamal, organele de poliţie şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC). Metodologia de monitorizare se bazează pe practica de succes a Bulgariei, recunoscută de ONU ca fiind una din cele mai bune din lume. Metodologia moldovenească de monitorizare a PPŢ a fost elaborată cu asistenţa Dl. Konstantin Pashev, reprezentat al asociaţiei “Governance Monitoring Association” din Sofia, Bulgaria, care oferă asistenţă continuă celor cinci ONG-uri implicate în procesul de monitorizare a implementării PPŢ.

Scopul programului de granturi pentru Monitorizarea Planului Preliminar de Ţară (PPŢ) este de a acorda asistenţă proiectelor practice, orientate spre rezultate, care vor monitoriza implementarea PPŢ în Republica Moldova, atât în ceea ce ţine de responsabilităţile asumate de către Guvern privind progresele înregistrate în vederea realizării reformelor anticorupţie, cât şi pentru consolidarea societăţii civile. Cinci ONG-uri s-au angajat în realizarea scopului sus-menţionat, câte o organizaţie pentru fiecare componentă a PPŢ, după cum urmează:

 • Sistemul judecătoresc şi instanţele de judecată;
 • Instituţiile responsabile de prestarea serviciilor în domeniul ocrotirii sănătăţii;
 • Sistemul fiscal;
 • Serviciul vamal şi organele de poliţie;
 • Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC).

În baza unei competiţii deschise şi transparente, Comisia de selectare şi evaluare a propunerilor de proiect a ales cinci ONG-uri din Moldova, membre ale Alianţei Anticorupţie, pentru a monitoriza implementarea PPŢ:

 1. Centru de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC)
 2. Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO)
 3. EX - LEGE ”Agenţia pentru Susţinerea Învăţământului Juridic şi a Organelor de Drept”
 4. Centrul Pro-Marshall din Republica Moldova
 5. Transparency International – Moldova

 Pentru a evalua rezultatele şi impactul obligaţiilor asumate privind reformele anticorupţie reflectate în cadrul Planului Preliminar de Ţară (PPŢ) şi anume în Decizia Guvernului Nr. 32 (Planul de Acţiuni pentru implementarea PPŢ pentru 2007-2008), a fost elaborat următorul sistem de indicatori:

 • Indicatori pentru evaluarea progresului înregistrat în vederea implementării activităţilor specifice prevăzute în PPŢ şi în Decizia Guvernului Nr. 32;
 • Indicatori calitativi colectaţi prin intermediul unui sondaj realizat în rândurile populaţiei şi în sectorul de afaceri privind progresul înregistrat în vederea realizării scopurilor trasate în PPŢ;
 • Indicatori pentru evaluarea impactului PPŢ şi Deciziei Guvernului Nr. 32 privind răspândirea corupţiei în Moldova şi eficacitatea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei;
 • Indicele Deschiderii Instituţionale pentru a monitoriza receptivitatea şi predispunerea guvernului de a coopera cu societatea civilă, în special în ceea ce priveşte accesul la informaţie.

În scopul evaluării eficacităţii masurilor guvernamentale de prevenire şi contracarare a corupţiei în domeniile sus-menţionate, ONG-le implicate în procesul de monitorizare a PPŢ vor monitoriza de asemenea indicatorii generali pentru toate componentele PPŢ:

1. Impactul politicilor PPŢ şi a activităţilor acestuia
2. Riscurile şi premizele corupţiei
3. Nivelul şi incidenţa corupţiei

Rapoartele trimestriale de monitorizare a PPŢ, elaborate de cele cinci ONG-uri din Moldova şi prezentate de către Alianţa Anticorupţie, începând cu luna aprilie 2008, sunt bazate anume pe acest sistem de indicatori.

Share.