Studiul Alianţei Anticorupţie "Combaterea corupţiei: între retorică electorală şi programe guvernamentale"

1300377553_Studiucoruptiepostelectorala_14.03.2011.doc

După campaniile electorale, partidele care vin la guvernare urmează să pună în aplicare programele electorale şi să-şi realizeze promisiunile. O primă etapă a procesului respectiv este elaborarea, adoptarea şi punerea în aplicare a programului de guvernare, precum şi a politicilor guvernamentale în domeniile-cheie, conform priorităţilor stabilite. De obicei, evaluările respectivelor documente se realizează la împlinirea unor termene şi tot de obicei, se constată că anumite obiective nu au fost atinse, anumite termene nu au fost respectate, iar anumite acţiuni nu au dat rezultatul dorit. Practic, e vorba de analize post-factum, care punctează neajunsurile, dar deja puţin ce mai pot îndrepta, deoarece vin noi campanii electorale, cu noi promisiuni, priorităţi şi politici.

 

Prezentul Studiu propune o abordare inedită, de analiză prealabilă a programelor electorale şi a politicilor guvernamentale care au menirea realizării promisiunilor formulate, constituind astfel un fel de analiză ex-ante a respectivelor documente. Unul din scopurile urmărite este încercarea de a separa elementele retoricii electorale de conţinutul politicilor guvernamentale eficiente şi în acest sens, se poate stabili că deosebirile trebuie şi chiar sunt destul de mari.

 

Drept repere metodologice pentru elaborarea lucrării au fost: analiza experienţei anterioare în cadrul guvernării majoritare (2001-2009) şi în prima etapă a guvernării de coaliţie (2009-2010); componentele anticorupţie ale programelor electorale ale partidelor învingătoare în campania pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 şi preluarea acestora în politicile guvernamentale recent elaborate/adoptate; analiza unor angajamentele internaţionale (componentele anticorupţie din Planul de Acţiuni pentru liberalizarea regimului de vize cu UE, din recomandările GRECO şi ale UE); studii de caz (abordările „pentru public” şi fezabilitatea lor).

 

Studiul de faţă este o continuare a Studiului anterior lansat de Alianţa Anticorupţie Abordarea corupţiei în campaniile pentru alegeri parlamentare”, la 24 noiembrie 2010, cînd au fost supuse unei evaluări promisiunile anticorupţie ale tuturor concurenţilor electorali alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

 

Lucrarea a fost elaborată in cadrul Alianţei Anticorupţie, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Est- Europene Moldova.

 

Share.