Legislaţia şi politicile în domeniul achiziţiilor publice: armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu standardele UE

1285542562_SLAG_PP_RO-1.pdf
1285542582_SLAG_PP_ENG.pdf

Studiul cu privire la Legislaţia şi Politicile în Achiziţii Publice evidenţiază contribuţia legislaţiei şi politicilor actuale cu privire la achiziţii publice în contextul eforturilor Moldovei faţă de integrarea mai amplă în UE. În special, armonizarea legislaţiei cu privire la Achiziţiile Publice şi punerea în aplicare şi implementarea credibilă a acesteia este de o importanţă deosebită din punct de vedere al relaţiilor comerciale, realizînd o concurenţă mai mare în licitarea contractelor publice, obţinînd o valoare mai mare a banilor contribuabililor, evitînd corupţia în contractarea publică, banii publici, sporind încrederea investitorilor în economia Moldovei şi consolidînd potenţialul de creştere economică a ţării.
 
Dr. Eugene Stuart a relatat că este foarte important faptul că legislaţia cu privire la achiziţiile publice a fost revizuită substanţial în 2007 ca răspuns la o serie de probleme ce au survenit în temeiul Legii mai vechi din 1997. Deşi Legea cu privire la Achiziţiile Publice din 2007 a fost elaborată, în general, în conformitate cu Directiva UE ce ţine de Sectorul Public, mai trebuie incluse o serie de concepte specifice suplimentare. Mai mult, Directiva UE cu privire la Utilităţi şi standardele UE privind sectoarele de apă, energie, transport şi telecomunicaţii nu au fost încă transpuse. Dl. Joseph Dalby a subliniat faptul că, în timp ce gradul de armonizare pînă în prezent este rezonabil şi oferă o bază stabilă pentru aproximarea ulterioară mai amplă, Legea din 2007 cu privire la Achiziţiile Publice necesită modificări pentru a atinge un grad de armonizare mai apropiat, precum şi pentru a repara unele deficienţe identificate.  În plus, Agenţia Achiziţii Publice a Republicii Moldova necesită personal suplimentar şi capacitate instituţională adiţională, în cazul în care urmează a fi realizate pregătirile şi aproximarea ulterioară.

Sursa: http://www.support-md-eu.md/welcome_md.html

Share.