Legislaţia şi politicile în domeniul proprietăţii intelectuale: armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu standardele UE

1285541433_SLAG_IP_RO.pdf
1285541455_SLAG_IP_ENG.pdf

Prezentînd studiul cu privire la Politica şi Legislaţia în domeniul Proprietăţii Intelectuale, Dna. Gerda Leonaviciene a spus că punctele cheie din studiu sunt următoarele:
- Moldova deţine recordul pentru numărul de convenţii DPI ratificate;
- Majoritatea legislaţiei UE din acest domeniu a fost transpusă în legislaţia moldovenească, iar Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a jucat un rol extrem de profesionist în progresul făcut.
Unul dintre cele mai recente elemente juridice în procesul de armonizare a fost noua Lege cu privire la Dreptul de Autor şi Drepturile Conexe adoptată la 2 iulie 2010 – o Lege foarte importantă.
Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală şi-a început activitatea in iunie, anul curent, şi este importantă pentru coordonarea politicilor şi punerea în aplicare din acest domeniu în viitorul apropiat.
Dr. Eugene Stuart (co-autor) a spus că pe fundalul progreselor impresionante ce urmează a fi înfruntate de AGEPI, cea mai mare provocare cu care se confruntă Moldova în procesul de armonizare este implementarea şi punerea în aplicare – „În această privinţă, publicaţia de astăzi oferă consultanţă strategică foarte specifică cu privire la modalitatea de a dezvolta în continuare capacitatea de punere în aplicare şi modalitatea de a asigura faptul că, în realitate, punerea în aplicare va fi eficace.”


Sursa: http://www.support-md-eu.md/welcome_md.html

Share.