Sesizare către Guvern și CNI în privința unor noi demnitari

1440587534_03.08._Ses_Guvern,_CNI.pdf

Alianța Anticorupție, uniune benevolă a ONG-urilor active în domeniul prevenirii, diminuării și eradicării fenomenului corupției din Republica Moldova, consideră oportună sesizarea instituțiilor abilitate ale statului despre eventuale acte de corupţie, acte conexe corupţiei şi fapte de comportament corupţional, eventual abuz în serviciu, incompatibilitate și lipsă de integritate care i-au devenit cunoscute.

Alianţa Anticorupţie amintește Comisiei Naționale de Integritate despre necesitatea monitorizării asupra respectării întocmai a regimului juridic al declarării intereselor personale și a soluționării în termenii legali prestabiliți a conflictelor de interese de către miniștrii din Guvernul nou-investit, în special:

  • dnei Ruxanda Glavan, ministru al sănătății care, conform datelor prezentate de Rise Moldovai, este acționarul unic al companiei Glavirux SRL, specializată în vânzări de echipament medical și produse cosmetice, companie care în ultimii doi ani, a încheiat peste 60 de contracte de achiziții cu statul, oferind aparataj și dispozitive medicale instituțiilor medico-sanitare din Republica Moldova în sumă totală de aproximativ 8 milioane de lei;
  • dlui Stephane Bride, ministru al economiei care, conform sursei indicate, împreuna cu soția sa este co-proprietar la firmele: Grant Thornton Audit SRL și Grant Thornton SRL, firme specializate în prestarea serviciilor de audit al companiilor, băncilor și asigurărilor în Republica Moldova și evaluarea bunurilor imobiliare;
  • dlui Mircea Buga, ministru al muncii, conform aceleiași surse, soția căruia are calitatea de administrator și fondator unic al companiei "Rareș Medfarm SRL", companie care a beneficiat în repetate rânduri de eliberarea medicamentelor compensate.

Adițional, Membrii Alianței Anticorupție amintesc despre necesitatea verificării în termenii prestabiliți a respectării regimului juridic al declărării tuturor veniturilor și proprietăților, dar și al incompatibilităților și restricțiilor impuse demnitarilor, în vederea imposibilității suplinirii funcției de ministru cu exercitarea oricăror altor funcții retribuite cu excepția activităților didactice și de cercetare.

În temeiul Legii nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, a Legii nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare și a Legii nr. 64 din  23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare solicităm respectuos Comisiei Naționale de Integritate, informarea în termenii prestabiliți, despre rezultatele examinării prezentei sesizări.

 


i https://www.rise.md/casele-de-lux-si-contractele-cu-statul-ale-noilor-ministri/

 

 

Share.