Ședința Alianței Anticorupție desfășurată în orașul Rezina

La invitația vicepreședintelui Alianței Anticorupție, dlui Valeriu Rusu, ședința Alianței din 26.06.2015 a fost organizată în teritoriu, la sediul ADR "Habitat" din orașul Rezina.

În cadrul ședinței au fost discutate o serie de probleme importante legate de monitorizarea campaniei electorale al alegerilor locale generale, atît în mun. Chișinău, cît și în mun. Bălți, or. Rezina și alte localități, abaterile semnalate de concurenți electorali, alegerile și spălarea banilor prin achiziții publice în perioada electorală etc. În urma ședinței au fost redactate o serie de propuneri privind îmbunătățirea domeniul electoral, a fost redactat și votat prin consens de membrii prezenți, un apel public către instituțiile publice priivnd netergiversarea în formarea unei majorități parlamentare stabile și numirea unui Prim-Ministru integru, profesionist, incorupt , precum și a întregii echipe de miniștri necompromiși, integri și cu angajamente în promovarea reformelor.

Ședința a fost deliberativă și deschisă publicului interesat. La ședință au fost prezenți concurenți electorali (candidat independent), reprezentanți ai mass-media locală și alte persoane interesate.

 

Share.