Evoluția Tabelului celor 7 priorități legislative promovate în colaborare de CNP, Consiliul ONG, Alianța Anticorupție,Inițiativa Civică pentru Integritatea în Serviciul Public, Coaliția civi

1437987445_150721_Relansare_cele_7_prioritati__final.pdf

 

Angajamentul Guvernării

Situaţia actuală

(1) Consolidarea responsabilității financiare a partidelor politice și campaniilor electorale

Adoptat în lectură finală, însă cu deficiențe

(2) Promovarea egalității de gen în cadrul partidelor politice și în activitatea politică

Adoptat în prima lectură- necesită adoptare în lectura FINALĂ de PARLAMENT.

(3) Consolidarea durabilității financiare a societății civile - adoptarea legii 2%

Adoptat în lectura finală, însă este tergiversată implementarea sa prin  neadoptarea hotărîrii de GUVERN pentru mecanismul de aplicare.

(4) Consolidarea regimului integrității publice - pachetul de legi.

1. Regres, deoarece implementarea legislației actuale în privința testării integrității profesionale e periclitată de către decizia Curții Constituționale prin invalidarea parțială a mecanismului de aplicare. În prezent e necesară aprobarea de GUVERN a redacției noi a legii testării integrității profesionale.

2. Este imperativă consolidarea instituțională a CNI privitor la verificarea și sancționarea conflictelor de interese și incompatibilităților, declarării averilor și  cadourilor,

3. Un alt pachet de legi, integritatea publică propriu zisă,  necesită a fi  finalizat și aprobat de GUVERN.

(5) Promovarea politicii de control a tutunului - adoptarea pachetului de legi privind  controlul tutunului.

Adoptat în lectură finală-necesită elaborarea mecanismului de aplicare și aprobarea de GUVERN.

(6) Promovarea transparenței acționariatului mijloacelor media - adoptarea modificărilor legislative

Adoptat în lectură finală, însă nu prevede interdicția finanțării sau deținerii acțiunilor mass-mediei din off-shoruri. Necesită implementarea în practică.  

(7) Promovarea transparenței licitațiilor publice și privatizării bunurilor publice - aplicarea platformelor informaționale

Regres, deoarece nu a existat nici un progres din partea GUVERNULUI, Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei. De menționat cele mai grave afaceri BEM, AIC și criza financiar-bancară .

 

Share.