Răspunsul Camerei Înregistrării de Stat la Apelul public al abuzului privind restricționarea accesului la date personale de interes public legitim

1437664060_Rasp_camera_inreg_Stat.pdf

Camera Înregistrării de Stat a examinat cererea Dvs.privitor la stoparea practicii de comercializare a datelor cu caracter personal, reflectată în Apelul public al abuzului privind restricționarea accesului la datele personale de interes public legitim,și Vă comunică următoarele:
Prin decizia Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din 28.05.2015 s-a dispus "încetarea imediată a operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de către ÎS "Camera Înregistrării de Stat" - manifestate prin diseminarea/dezvăluirea datelor cu caracter personal ce vizează asociații întreprinderilor - persoane fizice, în adresa terților neautorizați, care nu se încadrează în prevederile art.4 și art.5 ale Legii privind protecția datelor cu caracter personal".
Camera Înregistrării de Stat califică decizia CNPDCP din 28 mai 2015 ca fiind neîntemeiată și ilegală, bazată pe o interpretare eronată a normelor legale.
Concluzia expusă de Centru în decizia sa din 28.05.2015 precum că Camera Înregistrării de Stat "comercializează" informația cu accesibilitate limitată,nu are nici o legătură cu dispozitivul deciziei, din care reiese că Camera ar trebui să înceteze dezvăluirea, în adresa terților neautorizați a datelor ce vizează asociații întreprinderilor - persoane fizice, sub nici o formă (gratis sau cu plată).
Cu toate acestea, menționăm că potrivit art.34 alin. (4) a Legii privind înregistrarea de stata persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, prețul copiilor și extraselor eliberate din Registrul de stat nu va depăși costul administrativ al acestora. Prin Hotărârea Guvernului nr.926 din 12.07.2002 au fost aprobate tarifele la serviciile cu plată, prestate de ÎS"Camera Înregistrării de Stat", inclusiv și tariful pentru furnizarea informației din Registrul de stat.
Prin urmare, utilizarea termenului "comercializează date cu caracter personal" nu este caracteristic acțiunilor Camerei Înregistrării de Stat, care își exercită atribuțiile în baza Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Share.