Răspunsul Comisiei juridice, numiri și imunități

1437661336_22.07.Rasp_Com_jur_numiri_si_imunitati.pdf

Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova a examinat scrisoarea dumneavoastră, înregistrată cu nr. DPA-A-2380/15 din 25.06.2015, care conține propuneri de modificare și completare la proiectul de lege cu privire la Procuratură nr.202 din 18.05.2015 și vă comunică următoarele.
Cu titlul de informare, menționăm că propunerile expuse în scrisoare au fost examinate de către membrii grupului de lucru pentru reforma Procuraturii și urmează să fie examinate și de către membrii Comisiei juridice, numiri și imunități în cadrul examinării proiectului de lege cu privire la Procuratură pentru lectura a doua.

Share.