Evaluarea accesului la informaţiile oficiale în Republica Moldova

Programul Consolidarea Capacităţii de Monitoring a Societăţii Civile din Moldova (CCMSCM) a susţinut Centrul de Promovare a Libertăţii de Expresie şi a Accesului la Informaţie „Acces-Info” în procesul de monitorizare a nivelului accesului la informaţie şi a transparenţei instituţionale din Republica Moldova, cu ajutorul unui grup de experţi în domeniul accesului la informaţie şi libertăţii presei. Rezultatele procesului de monitorizare vor fi reflectate în rapoartele trimestriale, care vor include analize ale legislaţiei, cazuri de încălcare a dreptului privind accesul la informaţie, testări selective aplicate funcţionarilor unor instituţii şi autorităţi publice, practicile de succes şi experienţele negative cu care se confruntă unele ONG-uri, care implementează proiecte în cadrul Programului ADE.

Rapoartele includ, de asemenea, situaţii privind accesul la informaţie în cele cinci domenii ale Planului Preliminar de Ţară (PPŢ): sistemul judecătoresc, domeniul ocrotirii sănătăţii, sistemul fiscal, serviciul vamal, organele de poliţie şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC).

 Rapoartele de monitorizare pot fi găsite aici

Share.