Răspunsul MoldATSA la sesizarea Alianței în baza investigațiilor Ziarului de Gardă partea I

1435586608_20.06.rasp_MoldATSA_p.I.pdf

Prin prezenta, ținem să Vă informăm că Întreprinderea de Stat "MoldATSA", înființată la 12 ianuarie 1994 conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.3 din 12 ianuarie 1994, este persoană juridică care funcționează în baza gestiunii economico-financiare proprii și are ca gen de activitate asigurarea controlului circulației aeriene în spațiul aerian al RM, asigurarea legăturilor permanente ale căilor aeriene naționale cu cele ale statelor vecine și aeroporturile din țară, furnizarea serviciilor de informare aeronautică etc. Totodată, Vă informăm că întreprinderea își desfășoară activitatea de întreprinzător cu autonomie financiară, bugetul fiind format exclusiv din sursele financiare provenite din activitățile desfășurate de către întreprindere. (Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002, Legea cu privire la întreprinderea de stat nr.146 din 16.06.1994, Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845 din 03.01.1992, Legea aviației civile nr. 1237 din 09.07.1997, Statutul ÎS "MoldATSA", etc.).

La 16.06.2015, din partea AAC a parvenit o scrisoare prin care a fost solicitat un răspuns privind poziția companiei ÎS "MoldATSA" cu referire la materialele apărute în unele mijloace de informare în masă (Ziarul de Gardă și Jurnal TV), în special informația cu privire la faptul că dl Alexandru BULIGA, actualmente angajat al întreprinderii a fost angajat cu încălcarea prevederilor legii 158 din 04.07.2008 și anume: angajarea la un post de conducere în lipsa diplomei de licență. Ținem să vă informăm că apreciem mult aportul Dvs. pe care îl aduceți societății din RM,în special în vederea prevenirii corupției în administrația publică și mediul de afaceri precum și sporirea transparenței în activitatea instituțiilor publiceși, promitem să contribuim cu toate mijloacele posibile la realizarea obiectivelor stabilitede AAC.

Totodată, ținem să menționăm că actele normative la care ați făcut referință în scrisoare și în baza cărora solicitați răspuns, nu reglementează activitatea ÎS "MoldATSA", aceasta neavând calitatea de instituție/autoritate publică, iar angajații întreprinderii nu sunt funcționari publici.

Ținem să precizăm faptul că Alexandru BULIGA a fost angajat în cadrul întreprinderii în anul 2012, la angajare dânsul a prezentat diploma de licență eliberată în anul 2011, respectiv, datele la care Dvs faceți referință sunt absolut inexacte și nu corespund adevărului. Menționăm încă o dată că condițiile de angajare, de remunerare a muncii și modul de creare și menținere a efectivului limită al întreprinderii sunt reglementate de acte normative altele decât cele la care ați făcut referință (Codul Muncii, Legea salarizării nr.847 din 14.02.2002, Hotărârea Guvernului RM nr.743 din 11.06.2002 "cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară", Contractul Colectiv de Muncă al ÎS"MoldATSA", Regulamentul de remunerare a muncii angajaților ÎS "MoldATSA", etc.).

Ținând cont de cele expuse mai sus, ținem să Vă informăm că ne exprimăm dezacordul cu informațiile publicate de către sursele menționate care poartă un caracter ironizat, denigrator și neprofesionist. Mai mult, "investigația jurnalistică" și modul de redare a informației poartă un caracter tendențios, încalcă drepturile angajaților vizați în materialele difuzate și are un scop vădit denigrarea imaginii ÎS "MoldATSA" și a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al republicii Moldova în calitate de fondator al întreprinderii.

 

Share.