Răspunsul CNI la Apelul în restricționarea accesului la date cu caracter personal de interes public legitim

1435571774_19.06Rasp_CNI_Apel_p.d.c.p..pdf

Comisia Națională de Integritate a examinat apelul Dvs. public al abuzului privind restricționarea accesului la date personale de interes public legitim și în legătură cu aceasta vă comunică următoarele:
Înțelegem situația în care vă aflați și suntem de acord cu faptul că atunci când e vorba de prevenirea corupției interesul public este primordial, iar protecția datelor cu caracter personal ar trebui minimizată.
Cu părere de rău, însă, nu este de competența Comisiei Naționale de Integritate de a putea influența cumva acest proces, ci de competența altor instituții publice, care, de altfel, se regăsesc în lista destinatarilor apelului Dvs.
În ceea ce privește, protecția datelor cu caracter personal în actele cu care operează Comisia (declarațiile cu privire la venituri și proprietate, cele de interese personale și Actele de constatare adoptate), această prevedere este respectată în conformitate cu Legea nr. 1264 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere și nu o considerăm o "protecție excesivă a datelor cu caracter personal".

Share.