Răspunsul Procuraturii Generale la sesizarea privind ridicarea imunității parlamentarea a dlui C.ȚUȚU

1427201525_Rasp_PG_Țuțu.pdf

Procuratura Generală a examinat adresarea prin care se solicită înaintarea unui demers privind ridicarea imunității parlamentare a deputatului Țuțu Constantin.
Vă informăm că, prin hotărârea Curții Constituționale nr.2 din 20.01.2015 pentru interpretarea art.1 alin.(3) combinat cu art.69 și 70 din Constituția republicii moldova (imunitatea și încetarea mandatului deputatului), s-a dispus în pct.1 (dispozitiv) următoarele: în sensul art.70 alin. (3) din Constituție, imunitatea parlamentară este considerată epuizată în momentul "trimiterii în judecată".
Pornind de la premisa că dosarul penal în privința deputatului Țuțu Constantin a fost trimis instanței de judecată până la validarea mandatului acestuia de deputat, reieșind din interpretările Curții Constituționale, înaintarea unui demers în saensul ridicării parlamentare nu este necesară.

Share.